På svenska
Uutinen

Kunta-alan ansiot suomalaista keskitasoa

Kunta-alalla ansaitaan keskimäärin 3 215 euroa kuukaudessa. 54 prosenttia suomalaisista palkansaajista ansaitsee tätä vähemmän.

Tutkimuspaallikkö Mika Juutinen kertoo KT:n laskelmista. Kuva: Emmi Korhonen/ Lehtikuva.

Videolla KT:n tutkimuspäällikkö Mika Juutinen kertoo kuntien taloudesta ja palkoista. Kunta-alan sopimusneuvotteluja käydään heikkenevässä taloustilanteessa. Palkkavaatimusten toteutuminen tarkoittaisi, että kuntien on lisättävä velanottoa tai korotettava reippaasti kunnallisveroa.

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen: Kunta-alan sopimusneuvottelut käydään vaikeassa taloustilanteessa (16.1.2020)

Palkkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin maksetuista palkoista

Kunta-alalla työskennellään noin 7 500 eri ammattinimikkeellä ja ansiot vaihtelevat tietysti ammateittain. Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2018 keskimäärin 3 105 euroa ja kokonaisansiot 3 215 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi sairaanhoitajat ansaitsivat keskimäärin 3163 euroa kuussa ja 52 prosenttia palkansaajista ansaitsi tätä vähemmän.

Kunta-alan palkkatiedot ovat julkisia. KT seuraa niiden kehitystä Tilastokeskuksen keräämien palkkatietojen pohjalta. KT on myös koostanut nettisivuilleen tiedot noin 1 500 ammattinimikkeen keskiansioista. Tiedot annetaan sekä tehtäväkohtaisista palkoista että kokonaisansioista.

Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Palkkaohjelma toisi 22 miljardin kustannukset

Julkisuudessa on esitetty vaatimuksia siitä, että kunta-alan palkkoja tai osaa niistä olisi korotettava vuosittain 1,8 prosenttiyksikköä yleistä linjaa enemmän seuraavien kymmenen vuoden ajan.

Jos koko kunta-alan henkilöstön palkkoja korotettaisiin näin, olisivat kokonaiskustannukset noin 22 miljardia euroa kymmenessä vuodessa, mikä tarkoittaisi noin 917 euroa jokaista Suomen palkansaajaa kohden vuosittain. Kunnallisveroon palkankorotukset toisivat keskimäärin 2,2 prosenttiyksikön korotuksen.

Vaihtoehtoisesti palkankorotusten keskimääräisellä vuosikustannuksella saisi palkattua 42 600 työntekijää kunta-alalle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.


Kuva: Emmi Korhonen/ Lehtikuva.

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT