På svenska
Uutinen
Työtuomioistuin:

Työnantajalla oli oikeus kieltää työvuorojen vaihtaminen poliittisen työtaistelun aikana

KT on voittanut työtuomioistuimessa oikeudenkäynnin, joka koski Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) oikeutta olla hyväksymättä työntekijälähtöisiä työvuorojen vaihtoja syksyn 2018 poliittisen työtaistelun aikana.

Kuva: Pixhill.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan esimiesohjeen antaminen oli työnjohdollinen toimenpide, jonka tarkoituksena oli palveluiden saatavuuden, potilaiden hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Kanteen pani vireille Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo. Kanteen mukaan kyseessä oli laiton työtaistelun vastatoimi. Kanne hylättiin kokonaisuudessaan.

Oikeus katsoi, ettei esimiesohjeen antamisella pyritty painostamaan työntekijäpuolta työtaistelutoimenpiteelle ominaisella tavalla joidenkin tavoitteiden toteuttamiseksi. "Näin ollen kuntayhtymän menettelyä ei ole pidettävä työtaistelutoimenpiteenä.”

Vuoronvaihtojen kieltämisellä turvattiin sairaanhoitopiirin toimintaa

KoHon jäsenyhdistykset Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ilmoittivat useiden ammattiliittojen tavoin poliittisesta työtaistelusta ajalle 26.–28.9.2018. Toimilla vastustettiin hallituksen aikeita heikentää alle 20 työntekijän yrityksissä työskentelevien irtisanomissuojaa.

Ilmoituksen mukaan työntekijät tekivät suunnitellut työvuoronsa, mutta eivät suostuneet työnantajan aloitteesta tapahtuviin työvuorojen vaihtoihin ja ylitöihin.

HUS antoi jo 18.9.2018 palveluksessaan oleville esimiehille ohjeen, jonka mukaan työtaistelun aikana työntekijälähtöisiä työvuorojen vaihtoja ei hyväksytä. HUS ei toimintansa turvaamiseksi myöskään myöntänyt vuosilomia tai säästövapaita millekään ammattiryhmälle.

Tehy vaati, että KT:n pitää puuttua HUS:n menettelyyn. KT ei nähnyt siihen syytä, minkä jälkeen KoHo vei asian oikeuteen.

KT:n perustelut kestivät työtuomioistuimessa

KT katsoi alusta lähtien, että esimiesohjeen antaminen oli työnjohdollinen toimenpide, jonka tarkoituksena oli palveluiden saatavuuden, potilaiden hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Esimiesohjeen antaminen ei myöskään kohdistunut kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Ohje ei ollut sopimuksen vastainen eikä sillä pyritty muuttamaan sopimusta.

HUS:lla ei ollut velvollisuutta hyväksyä työntekijöiden pyytämiä työvuorojen vaihtoja. Virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä, jotka oikeuttaisivat työntekijät vaihtamaan vahvistettuun työvuoroluetteloon merkittyjä työvuoroja keskenään.

KT myös korosti, ettei ohjeella painostettu työntekijöitä, eikä esimiesohje muutenkaan voinut olla vastatoimi poliittiselle työtaistelulle, koska sen perusteena ollut työsopimuslain muutos ei koskenut kunta-alan työpaikkoja. Lisäksi ohje koski kaikkia työntekijöitä ammattiryhmästä tai järjestäytyneisyydestä riippumatta.