På svenska
Uutinen

Uusi toimintamalli tukee työyhteisöjen mielenterveyttä

Työelämän mielenterveysohjelma on julkaissut toimintamallin, jossa mielenterveyden ongelmia ehkäistään vahvistamalla työyhteisön voimavaroja. Toimintamalli perustuu työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön.

Johtamisen ja henkilöstön merkitys muutoksissa

Työterveyslaitoksen ja MIELI ry:n kehittämänmallin lähtökohtana on, että on vähintään yhtä tärkeää tunnistaa ja arvioida mielenterveyttä tukevia voimavaroja kuin kuormitus- ja riskitekijöitä.

Mielenterveyden tukemisessa on otettava huomioon koko työyhteisö. On kannattavampaa tukea työkykyä ja mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi työyhteisössä kuin reagoida yksittäisten työntekijöiden ongelmiin.

Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia. Esimerkiksi johtamista ja työpaikan käytäntöjen sujuvuutta kehittämällä tuetaan myös mielenterveyttä.

Työterveyshuolto on tärkeä kehittämiskumppani mielenterveyden tukemisessa

Työpaikat ja työterveyshuollon yksiköt ovat kehittäneet toimintamallin yhdessä suunnittelemalla ja kokeilemalla erilaisia toimintatapoja

Toimintamalli auttaa
•    arvioimaan työpaikan työterveysyhteistyön toimivuutta
•    määrittämään kehittämiskohteet
•    hyödyntämään olemassa olevia hyviä rakenteita ja käytäntöjä tehokkaammin.

Hankkeessa mukana olleille työpaikoille tehdyn kyselyn mukaan mielen hyvinvointi huomioidaan nyt työterveysyhteistyössä paremmin ja työpaikan tarpeet tulevat paremmin esille. Lisäksi työpaikoilla on opittu tunnistamaan mielenterveysongelmien varhaisia signaaleja aiempaa paremmin ja tietoisuus mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt. 

Toimintamallissa on esimerkkikuvauksia siitä, miten työpaikka on hyödyntänyt työterveyshuollon asiantuntijuutta esimerkiksi koulutuksen tai kampanjoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Mukana on myös esimerkki siitä, millainen on matalan kynnyksen työterveysneuvottelu ja työyhteisön varhaisen tuen malli. Lisäksi mallissa kuvataan, miten esihenkilötyötä voidaan tukea.

Toimintamallia voidaan hyödyntää työpaikan toimialasta ja koosta riippumatta.

Mielenterveyttä tukeva työterveysyhteistyöhön toimintamalli on julkaistu Ennenkuin.fi-sivustolla. Malli on kehitetty Työelämän mielenterveysohjelmassa. Se on osa kansallista mielenterveysstrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on mielenterveyden tukeminen työelämässä. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä Työterveyslaitoksen, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, muiden kumppaneiden ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Muualla verkossa