På svenska
Uutinen

Hailuodon kunnalle tunnustusta työntekijöiden mielenterveydestä huolehtimisesta

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt vuoden 2021 valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon Hailuodon kunnalle. Palkinto on tunnustus siitä merkittävästä työstä, jolla kunta on kehittänyt työntekijöidensä työhyvinvointia yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hailuodossa on otettu käyttöön kunnan henkilöstön mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri. Sen keskeisiä arvoja ja toimintatapoja ovat esimerkiksi kokonaisvaltainen ja humanistinen ihmiskäsitys, yhteisöllisyys, hierarkioiden madaltaminen, dialogisuus työssä, vaikeiden asioiden esiin ottaminen ja johtamisen henkinen ulottuvuus.

MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin mukaan Hailuodon kunta on osoittanut esimerkillään, että henkilöstön mielenterveydestä huolehtiminen ei vaadi isoja resursseja vaan suunnitelmallista kehittämistä työyhteisössä.

– Mielenterveyttä vaaliva ja vahvistava toimintakulttuuri edistää hyvinvointia mutta on myös taloudellisesti järkevää.

Suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä mielenterveystyöllä voidaan vähentää sairauspoissaoloja

Mielenterveystaustaiset poissaolot ja työkyvyttömyydet ovat lisääntyneet työpaikoilla viime vuosina. Kela-korvattavista sairauspäivistä kolmannes ja työkyvyttömyyseläkkeistä jo yli puolet on mielenterveystaustaisia.

Hailuodon kaltaisissa työyhteisöissä mielenterveys nähdään yhteisenä voimavarana, jota voidaan vahvistaa työpaikalla. Toiminta Hailuodon kunnassa mielenterveyden edistämiseksi on ollut suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, ja sillä on saatu vähennettyä sairauspoissaoloja.

Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskasen mukaan kyse on suuresta ajattelutavan muutoksesta. Heiskanen toivoo, että Hailuodon saama tunnustus kannustaa muitakin organisaatioita ja työyhteisöjä ottamaan käyttöön yhteisöllistä ajattelua ja käytäntöjä, pohtimaan ihmiskäsitystään ja tunnistamaan johtamisen henkiset ulottuvuudet.

MIELI Suomen Mielenterveys ry on jakanut valtakunnallista mielenterveyspalkintoa vuodesta 1994 lähtien. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on omassa elämässään ja toiminnassaan edistänyt ihmisten henkistä hyvinvointia ja tukenut mielenterveyttä varsinaisen mielenterveystyön ulkopuolella.

Palkinto jaetaan Maailman mielenterveyspäivänä 10. lokakuuta.

Muualla verkossa