Suomeksi
Nyhet

Karlö kommun får erkännande för främjande av personalens psykiska hälsa

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har beviljat Karlö kommun sitt nationella pris år 2021. Priset är ett erkännande för det viktiga arbete som kommunen tillsammans med personalen har gjort inom utveckling av arbetshälsan.

I Karlö kommun har man arbetat fram en verksamhetskultur som främjar personalens psykiska hälsa. De centrala värdena och arbetsmetoderna i den nya verksamhetskulturen är bland annat en holistisk och humanistisk människosyn, social gemenskap, lägre hierarkier, dialog i arbetet, öppna diskussioner om svåra ämnen, och den psykologiska dimensionen inom ledarskap.

Enligt Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare för MIELI rf, är Karlö kommun ett gott exempel på att det inte krävs stora resurser för att satsa på personalens psykiska hälsa. Det som behövs är en metodisk utveckling av arbetsgemenskapen.

– En arbetskultur som värnar om och stärker psykisk hälsa främjar välmåendet, men den är också ekonomiskt förnuftig.

Metodiskt och långsiktigt arbete med psykisk hälsa kan minska sjukfrånvaron

Frånvaro och arbetsoförmåga i anslutning till psykisk ohälsa har ökat på arbetsplatserna under de senaste åren. En tredjedel av de sjukdagar som ersätts av FPA och över hälften av invalidpensionerna beror på psykisk ohälsa.

I arbetsgemenskaper som den i Karlö ses psykisk hälsa som en allmän resurs som kan stärkas på arbetsplatsen. Arbetet med att främja psykisk hälsa i Karlö kommun har varit metodiskt och långsiktigt, och det har lett till att sjukfrånvaron har minskat.

Enligt Karlös kommundirektör Aki Heiskanen är det fråga om en stor förändring i tänkesättet. Heiskanen hoppas att det erkännande som Karlö fått ska uppmuntra andra organisationer och arbetsgemenskaper att börja använda sociala tänkesätt och metoder, att resonera kring sin människosyn och att känna igen de psykologiska dimensionerna av ledarskapet.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har delat ut sitt nationella pris sedan 1994. Priset delas årligen ut till en person eller en sammanslutning som i sitt eget liv och verksamhet har främjat människors psykiska välbefinnande och stött psykisk hälsa utanför den egentliga psykiska hälsovården.

Priset delades ut på Världsdagen för psykisk hälsa, den 10 oktober.

Mer på webben