På svenska
Uutinen

Tyytyväisyys työympäristöön tukee työhyvinvointia ja työsuoritusta

Paluu etätyöstä työpaikoille herättää kysymyksiä siitä, millaisissa toimistotiloissa on sujuvaa työskennellä. Työterveyslaitoksen tutkimus antaa uutta tietoa monitilatoimistojen vaikutuksesta työhyvinvointiin. Sen mukaan monitilatoimisto näyttää sopivan vuorovaikutteiseen työhön.

Työterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön monitilatoimistossa on yhteydessä työn sisältöihin. Tutkimus tehtiin asiantuntijaorganisaatiossa vuosi sen jälkeen, kun henkilöstö oli muuttanut omista työhuoneistaan monitilatoimistoon.

Tutkimustulosten mukaan tyytyväisimpiä monitilatoimistoon olivat ne, joiden työtehtävät sisälsivät suunnittelua, koordinointia ja jatkuvaluonteista vuorovaikutusta. Tyytymättömimpiä työympäristöön olivat ne, joiden tehtävät vaativat ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja täydellistä keskittymistä.

Monitilatoimisto näyttäisi soveltuvan hyvin ryhmässä työskentelyä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Itsenäisiin ja keskittymistä vaativiin tehtäviin se sopii huonommin.

Tilaratkaisut vaikuttavat työhyvinvointiin

Digitalisaatio, lisääntyvä etätyö ja muuttuva tietotyö uudistavat jo työtilojen käyttöä, mutta uusien tilaratkaisujen vaikutuksista työhyvinvointiin ei ole vielä riittävästi tietoa.

Työterveyslaitoksen monitoimitiloja koskeva tutkimus vahvisti käsityksen siitä, että työtiloilla on tärkeä merkitys työn sujumiseen, tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimuksessa henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön oli myönteisesti yhteydessä työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja työsuoritukseen. Tutkimus osoitti myös, että miehet olivat tyytyväisempiä työympäristöönsä kuin naiset. Tyytymättömien osuus kasvoi iän myötä.

Tutkimus tehtiin ennen koronapandemian alkamista ja se on osa Suomen Akatemian ActiveWorkSpace-hanketta.

Muualla verkossa