På svenska
Uutinen

Jyväskylän ikäihmisten palveluissa huoli tulevaisuuden työvoimasta

Jyväskylän kaupungilla tunnistetaan kiihtynyt keskustelu työvoiman saatavuudesta. Erityisesti ikäihmisten palveluissa asian eteen on tehty paljon töitä. KT:n Soteliiderit-hanke tarjoaa kunta-alan sote-työnantajille verkostoja, joissa voidaan yhdessä miettiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin – myös työvoiman saatavuuteen.

Jyväskylän kirjaimet, kuva Outi Kaakkuri

Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän mukaan työvoimasta on ollut pulaa ennenkin, mutta enää kyse ei ole pelkästään lomasijaisista. Nyt myös hakijamäärät vakituisiin tehtäviin ovat vähentyneet ja normaalien työpäivien vuorovahvuuksien kanssa on ongelmia.

Kaupungin palvelujohtaja Maarit Raappana kertoo, että viimeisen pari vuoden aikana on tehty paljon toimenpiteitä, mutta silti huoli työvoiman saatavuudesta vain kasvaa. Kaupungin juuri päivitetyn väestöennusteen mukaan kotihoidon palveluiden tarve kasvaa ja asiakkaat tarvitsevat enemmän apua. Huolta kannetaan nuorten ikäluokkien pienenemisen lisäksi myös nuorten vähenevästä kiinnostuksesta alaa kohtaan.

Työvoiman saatavuuteen voidaan vaikuttaa useilla keinoilla

Työvoiman saatavuutta on parannettu monin eri keinoin. Jyväskylässä yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on tiivistä ja kaupungilla on paljon harjoittelijoita. Oppisopimuskoulutuksiakin on saatu räätälöityä alueelle.

Henkilöstöhallinto on tehnyt riittävän henkilöstön turvaamiseksi henkilöstösiirtoja, ja lisäksi kotihoidon lähihoitajien palkkoja on korotettu järjestelyerän avulla. Lääkelupakäytäntöjä on kevennetty ja esihenkilötyöpari-ajattelua tuettu. Myös kotihoidon hoitohenkilöstön täyttöluvista on luovuttu ja uuden henkilön palkkausta nopeutettu.

Tukipalvelujen ostoa pilotoidaan parhaillaan. Tehostaminen ja palvelun parantaminen voivat toteutua myös yhtä aikaa esimerkiksi etähoiva-palvelulla.

Jyväskylässä on myös tunnistettu, kuinka johtamisen merkitys korostuu työelämän murroksessa. Erityisesti nuorten työntekijöiden jaksaminen ja työelämätaidot huolestuttavat ja uusia käytäntöjä on alettu kehittää työterveyshuollon kanssa.

Työelämän murros näkyy työssä jo monin tavoin. Henkilöstöjohtaja Aroheinä kaipaa myös kansallista keskustelua teknologian hyödyntämisestä sekä sote-alan maineen vahvistamisesta.

KT:n Soteliiderit-hankkeessa tuetaan työnantajia

 KT Kuntatyönantajat tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

KT:n Soteliiderit-hanke on suunnattu kaikille kunnille ja sote-kuntayhtymille. Hankkeen teemoja käsitellään useammissa verkostoissa siten, että mukana kehitystyössä ovat niin kuntien, kaupunkien kuin kuntayhtymien sote-johto, ylin johto ja HR-johto.

Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän, palvelujohtaja Maarit Raappanan ja palvelupäällikkö Päivi Huttusen haastattelu työvoiman saatavuudesta ikäihmisten palveluissa on julkaistu kokonaisuudessaan Soteliiderit-hankkeen nettisivuilla ja uutiskirjeessä.