På svenska
Uutinen

Työpaikan käytännöillä voidaan tukea työstä palautumista

Työterveyslaitos on kehittänyt työpaikkojen käyttöön palautumislaskurin, jolla voi arvioida, miten työpaikan käytännöt tukevat palautumista. Laskuri antaa ehdotuksia, miten työoloja voidaan kehittää palautumista tukeviksi. Myös opettajien palautumisesta on saatu uutta tutkimustietoa.

Työstä palautuminen ei ole vain yksilön elintapojen varassa, vaan työpaikan käytännöt vaikuttavat merkittävästi siihen. Työpaikan käytäntöjä kehittämällä voidaan parantaa työpäivän aikana tapahtuvaa palautumista ja tukea siten työssä jaksamista.

Työterveyslaitoksen syyskuussa 2021 julkaisema palautumislaskuri on ilmainen työkalu, joka soveltuu palautumisen arviointiin ja kehittämiseen sekä etä- että lähityössä. Sitä voi hyvin käyttää osana työpaikan normaalia riskinarviointia ja työterveysyhteistyötä.

Palautumislaskuri antaa työpaikalle palautetta ja kehittämisehdotuksia neljältä eri osa-alueelta. Ne ovat

  1. työpäivän aikainen palautuminen 
  2. työsidonnaisuuden hallinta kehityskeskusteluiden avulla
  3. työaikoihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet
  4. vuorotyön kuormittavuuden vähentäminen vuorosuunnittelulla.

Kokous- ja kehittämiskeskustelukäytännöissä parannettavaa

Laskuria on käyttänyt syksyn aikana 186 organisaatiota ja niiltä saadut tulokset osoittavat, että lähes kaikilla työpaikoilla on korjattavaa työpäivän aikaisissa palautumisen käytännöissä.

Yli puolella työpaikoista ei ole käytössä esimerkiksi palautumista edistäviä palaverikäytäntöjä.

Tulosten perusteella näyttää myös siltä, että monien työpaikkojen kehityskeskusteluissa ei käsitellä lainkaan työmäärään tai jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.

Organisaatioissa, joissa tehdään vuorotyötä, on tarpeen kehittää sitä, miten työntekijöitä tuetaan vuorotyöstä palautumisessa. Parannettavaa on esimerkiksi yövuorojen välisten vapaiden ja viikkolevon määrän suunnittelussa.

Opettajien palautumisesta tutkittua tietoa

Työterveyslaitoksen tutkija Anniina Virtasen joulukuussa 2022 hyväksytty psykologian alaan kuuluva väitöstutkimus tarjoaa puolestaan uutta tietoa opettajien työstä palautumisesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännössä esimerkiksi opettajille suunnattujen palautumista edistävien interventioiden ja valmennusohjelmien kehittämisessä.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan palautumista sekä vapaa-ajalla että tauoilla työpäivän aikana. Tutkimuksen mukaan mielen palautuminen työkuormituksesta ei ole pelkkää lepoa ja rentoutumista. Palautumista voivat edistää myös uuden oppimisen ja itsensä haastamisen, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemukset. Lisäksi eri-ikäiset opettajat näyttäisivät hyötyvän jossain määrin erilaisista palautumisen kokemuksista sekä vapaalla että tauoilla.

Tutkimustulokset viittaavat myös siihen, että tauoilla palautumisen myönteinen vaikutus hyvinvointiin voi jossain määrin näkyä vielä illalla työpäivän päättymisen jälkeen,

Muualla verkossa