På svenska
Uutinen

TYÖ2030-ohjelman johtajaksi Sanna Kulmala

TYÖ2030-ohjelman johtajaksi on valittu kauppatieteen maisteri Sanna Kulmala. Hän siirtyy tehtävään muutostoimisto Ellun Kanoista. KT on ollut aktiivisesti mukana valmistelemassa, käynnistämässä ja toteuttamassa hallitusohjelmaan perustuvaa TYÖ2030-ohjelmaa.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

TYÖ2030 on Työterveyslaitoksen hallinnoima työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka kannustaa kokeiluihin ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa.

Kunta-ala on kaikkiaan keskeinen toimija, jolla työmarkkinaosapuolet toteuttavat TYÖ2030 -ohjelman tavoitteita sen rahoitusta hyödyntäen. Tarkoitus on tukea ja edistää työpaikkalähtöisiä kehittämishankkeita.

KT seuraa muutenkin aktiivisesti työn murrosta ja on muun muassa mukana Kekseliäät kehittäjät -hankkeessa, jota TYÖ2030-ohjelma rahoittaa.

Ohjelma pyrkii rakenteellisiin uudistuksiin

Sanna Kulmala on kokenut työelämän kehittäjä. Hänen mukaansa hyvä työ on sellaista, joka antaa tekijälleen enemmän kuin ottaa. Jokaisella on oikeus hyvinvointia lisäävään työhön.

– TYÖ2030-ohjelmassa on mukana juuri se joukko toimijoita, joilla on kaikki mahdollisuudet tehdä tämä todeksi, hän sanoo.

Kulmala uskoo, että TYÖ2030-ohjelman avulla työelämään syntyy jotain uutta, ”josta emme vielä edes tiedä, mitä se on”. Teknologinen muutos mahdollistaa muutokset työelämässä, mutta etätyö tai digitaaliset työvälineet eivät vielä tuo kilpailuetua.

– Se tulee isommista rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisesta ja innovaatioista, Kulmala sanoo.