På svenska
Uutinen

Etätyö kasvattaa riskejä ongelmalliseen päihteidenkäyttöön

Esihenkilöt voivat tukea työntekijöitä tiiviillä yhteydenpidolla. Päihteiden käytön voi ottaa puheeksi esimerkiksi A-klinikkasäätiön uusien tietopakettien avulla.

Työpaikan päihdeohjelma

A-klinikkasäätiön mukaan etätyö sisältää piirteitä, jotka altistavat ongelmalliseen päihteidenkäyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen, sosiaalisten kontaktien ja kontrollin vähäisyys, yksinäisyys, päivien yksitoikkoisuus. Etätyön arvioidaan myös lisänneen joidenkin masentuneisuutta ja uupumusta, mikä voi johtaa päihteiden käyttöön.

Samanaikaisesti alkoholiongelmien tai niiden pahenemisen havaitsemisesta työpaikoilla on tullut aiempaa vaikeampaa juuri etätöiden takia.

Esihenkilö voi ehkäistä päihdeongelmia huolehtimalla työyhteisöstä

A-klinikkasäätiö neuvoo esimiehiä tiivistämään yhteydenpitoa etätyötä tekevien työntekijöiden kanssa. Vaikka etätyötä tekevä työyhteisö on fyysisesti hajallaan, kannattaa työyhteisön yhteishengestä ja yhtenäisyydestä pitää huolta.

On tärkeä tietää, miten työntekijät voivat, ja varmistaa, että he saavat tarvitsemaansa tukea etätyön aikana.
Jokaisesta työyhteisön kokouksesta aikaa myös epäviralliselle kuulumisten vaihdolle. Työelämässä tarvitaan myös huokoisuutta ja palautumistaukoja, jotka unohtuvat etätyössä helposti.

Tietopaketeista tukea päihteettömään etätyöhön

A-klinikkasäätiön sähköisissä palveluissa on julkaistu kaksi uutta tietopakettia, joista toinen käsittelee päihdehaitatonta etätyötä ja toinen on tehty työstään lomautettujen tueksi. Niitä ovat jakaneet A-klinikkasäätiö ja sen yhteistyöverkosto, Työturvallisuuskeskuksen Työelämän päihdeasiantuntijat -ryhmä.  

Tietopaketit sisältävät tietoa

  • päihteistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin
  • työkaluja oman tilanteen arviointiin
  • vinkkejä arjen hallintaan ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Tiedon lisäksi tarjolla on testejä, videoita, pohdintatehtäviä ja vinkkejä työn tauottamiseen.

Esihenkilö voi ottaa päihdekäytön puheeksi esimerkiksi jakamalla tietopaketin työpaikalla kaikille työntekijöille. Silloin yksikään työntekijä ei koe leimautuvansa. Jos puhuminen päihteistä tuntuu vaikealta, keskustelun voi aloittaa kysymällä, miltä tietopaketin läpi käyminen tuntui ja herättivätkö pohdinnat ajatuksia omasta tilanteesta.

Muualla verkossa