På svenska
Uutinen

KT mukana tekemässä tiekarttoja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus kaikkialla Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työvoimatarpeiden selvittämisestä. KT edustaa ohjausryhmässä ja työryhmissä kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt hankkeen, jossa valmistellaan tiekartat 9 eri toimialalle sen varmistamiseksi, että aloille riittää osaavaa työvoimaa kaikkialla Suomessa. Valmistelu tehdään alakohtaisissa työryhmissä, joissa kerätään tietoa jokaisen alan työvoimatarpeesta ja tehdään ennakointiskenaarioita siten, että alueiden väliset erot otetaan huomioon.

Alakohtaisissa työryhmissä etsitään lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla parannetaan avoinna olevien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaantoa. Lisäksi selvitetään, miten työperäistä maahanmuuttoa voidaan vauhdittaa.

Työryhmiltä odotetaan myös konkreettisia ehdotuksia siihen, miten työvoiman saatavuutta voidaan parantaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tiekarttatyössä koottavaa tietoa tarvitaan, jotta eri alojen ja alojen osaajatarpeista voidaan rakentaa ennakointimalleja. Niitä käytetään esimerkiksi koulutuspaikkojen suuntaamisessa.

KT hankkeen ohjausryhmässä sekä alakohtaisissa työryhmissä

TEM vastaa hankkeen toimialaryhmien sekä ohjausryhmän toiminnasta. Koska työmarkkinoiden kohtaannon varmistaminen vaatii myös ammatillisen osaamisen ja liikkuvuuden kehittämistä, valmistelussa tehdään tiiviistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lisäksi budjettiriihessä sovittiin, että sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työvoimatarpeita selvittävän ryhmän työskentelystä.

Ministeriöiden lisäksi hankkeen ohjausryhmässä on työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän edustajia, KT edustaa siinä kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia. Ohjausryhmä käsittelee toimialaryhmien selvitykset ja ehdotukset ja tekee päätökset tarvittavista jatkotoimenpiteistä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisäksi KT osallistuu kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kannalta tärkeiden alakohtaisten työryhmien työhön eli koulutus-, kulttuuri- ja viestintäalan sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan tiekarttojen tekemiseen. Hankkeen ohjausryhmässä ja kulttuuri- ja viestintäalan ryhmässä KT:n edustajana on neuvottelupäällikkö Hannu Freund.

Ministeri Tuula Haataisen mukaan alan toimijat tuntevat itse parhaiten omat työvoimatarpeensa ja sen vuoksi on tärkeää, että työnantajat ovat mukana ehdotusten tekemisessä ja sitoutuvat niihin.

Muualla verkossa

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT