Suomeksi
Nyhet

KT deltar i arbetet med färdplaner för att säkerställa tillgången på arbetskraft

Arbets- och näringsministeriet har inlett ett projekt som har som mål ett säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft i hela Finland. Social- och hälsovårdsministeriet utreder arbetskraftsbehovet i social-, hälso- och välfärdssektorn. KT representerar kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna i styrgruppen och arbetsgrupperna.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har inlett ett projekt för att bereda färdplaner för nio olika branscher för att säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft inom alla branscher i hela Finland.   Beredningen sker i branschvisa arbetsgrupper som samlar in data om arbetskraftsbehovet inom varje bransch och utarbetar prognosscenarier på ett sätt som beaktar regionala skillnader.

De branschvisa arbetsgrupperna söker lösningar på kort och lång sikt för att förbättra matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa arbetssökande. Samtidigt utreds hur man kan påskynda arbetskraftsinvandringen.

Arbetsgrupperna förväntas lägga fram konkreta förslag på hur problemen med tillgången på arbetskraft kan bemötas både på kort och på lång sikt.
Data som samlas in för färdplanerna behövs för utarbetandet av prognostiseringsmodeller för behovet av kvalificerad arbetskraft i de olika branscherna. Modellerna används till exempel vid planeringen av studieplatser.

KT i projektets styrgrupp och i branschvisa arbetsgrupper

ANM ansvarar för verksamheten i projektets branschvisa grupper och i styrgruppen. Eftersom matchningen på arbetsmarknaden förutsätter utveckling av yrkeskompetensen och mobiliteten samarbetar arbetsgrupperna med Undervisnings- och kulturministeriet. I budgetmanglingen kom man också överens om att Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för gruppen som utreder arbetskraftsbehovet inom social-, hälso- och välfärdssektorn.

Utöver ministerierna består arbetsgrupperna av representanter för arbetsmarknaden och näringslivet. KT representerar kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna. Styrgruppen behandlar de branschvisa gruppernas utredningar och fattar beslut om eventuella vidare åtgärder inom 2022.

KT deltar också i arbetsgruppernas verksamhet i branscher som är viktiga ur kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarnas synvinkel, det vill säga utarbetandets av färdplanerna för utbildnings-, kultur- och mediabranschen samt social-, hälso- och välfärdsbranschen. I projektets styrgrupp samt i arbetsgruppen för kultur- och mediagruppen representeras KT av förhandlingschef Hannu Freund.

Enligt minister Tuula Haatainen känner aktörerna själva bäst till arbetskraftsbehovet i sin bransch och därför är det viktigt att arbetsgivarna deltar i utarbetandet av förslagen och ställer sig bakom dem.

Mer på webben

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT