På svenska
Uutinen

Rahoitusta opetuksen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Hakuun on käytettävissä 67,2 miljoonaa euroa ja hakuaika päättyy 11.3.2021.

Peruskoulun alaloululaiset leikkivät koulun pihalla. Kuva: Pixhill

Tasa-arvoinen koulutus on hyvinvointivaltion perusta, mutta osaamiserot esimerkiksi kaupunkien sisällä ja sukupuolten välillä ovat kasvussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoavustuksella voidaan puuttua eriarvoisuuden syihin.

Tasa-arvoavustus on tarkoitettu käytettäväksi varhaiskasvatuksessa sekä  esi- ja perusopetuksessa tukemaan

  • toimintakulttuurin muutosta
  • inkluusiota
  • oppimista ja hyvinvointia
  • tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta
  • vuorovaikutusta
  • lähikouluperiaatetta.

Lisäksi avustusta voi käyttää oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhaisen tuen vahvistamiseen.

Avustusta on käytettävissä vuosille 2021–2022 yhteensä 67 200 000 euroa. Tästä enintään 42 600 000 euroa suunnataan esi- ja perusopetukseen ja enintään 24 600 000 euroa varhaiskasvatukseen.

Avustusta voi käyttää ryhmäkokojen pienentämiseen tai opettajien palkkaamiseen

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, lastenhoitaja tai avustaja) tai lapsiryhmien kokojen pienentämiseen.

Avustukset ovat osa Oikeus oppia –ohjelmaa, jossa kehitetään laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa yhteensä 125 miljoonalla eurolla ja esi- ja perusopetuksessa 188 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2022.

Hae tasa-arvoavustusta viimeistään 11. maaliskuuta

Varhaiskasvatuksen haku koskee kunta- ja kuntayhtymiä, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Kunnat voivat sisällyttää yksityiset palveluntuottajat hakemukseensa.

Esi- ja perusopetuksen haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä ja yksityisiä yhteisöjä, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa. Yksittäisen koulun hakemuksia ei oteta huomioon. Harjoittelukoulut voivat olla yhteydessä kuntaan, joka voi sisällyttää alueellaan toimivan harjoittelukoulun hakemukseensa.

Lisätietoja hauista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Muualla verkossa