På svenska
Tiedote

Ehdotettu varhaiskasvatuslaki uhkaa viedä työn tuhansilta ihmisiltä

Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys varhaiskasvatuslaiksi uhkaa viedä työpaikan tuhansilta kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä olevilta lastenhoitajilta, arvioi KT Kuntatyönantajat.

Varhaiskasvatus

Työpaikkojen menetys on suora seuraus esitykseen sisältyvästä päiväkotien henkilöstörakenteen muutoksesta, jolla varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää halutaan kasvattaa lastenhoitajien kustannuksella.

Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kunnilla ei ole tarjota lastenhoitajille muuta heidän koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemustaan vastaavaa työtä.

Lisäksi lakimuutos nostaisi vuoteen 2030 mennessä kuntien vuosittain maksettavaksi tulevia palkkakustannuksia lähes 50:llä miljoonalla eurolla.

Laki kasvattaa jo vallitsevaa pulaa pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista

KT:n selvityksen mukaan kunnissa on jo nyt pulaa sadoista kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Pulma korostuu ruotsinkielisillä ja pienillä suomenkielisillä paikkakunnilla. Pääkaupunkiseudulla pätevien lastentarhanopettajien vaje on yli 600.

Ehdotettu laki kasvattaisi väistämättä epäpätevien käyttämistä varhaiskasvatuksessa, kun koulutusmäärät eivät edes nyt riitä kattamaan työvoiman tarvetta. KT ei usko, että siirtymäajan kuluessa valmistuu tarpeeksi varhaiskasvatuksen opettajia.

Lyhytaikaisten työsuhteiden vuoksi opettajat vaihtuvat jatkossa yhä useammin, mikä ei ole lasten etu.

Lakiesityksen mukaan noin 3 700 lastentarhanopettajaa siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kevan tekemässä kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennusteessa kuitenkin arvioidaan, että vuoteen 2031 mennessä eläköityvien lastentarhanopettajien määrä on yli 6 200.

Erotus vain kasvaa, koska lähes joka toinen valmistuva lastentarhanopettaja siirtyy muuhun työhön.

Lisäksi esitys sivuuttaa tiedon siitä, että omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien lukumäärä on vähentynyt ja vähenee yhä rajusti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lukumäärä on pudonnut yli 10 000:stä noin 5 000:een. Tämä lisää varhaiskasvatuksen tarvetta päiväkodeissa.

Taloudelliset vaikutukset väitettyä suurempia, menetykset korvattava kunnille

KT Kuntatyönantajat vaatii eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että jos henkilöstön rakennetta muutetaan, työntekijöistä kahden kolmasosan pitää olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Myös pidempi siirtymäkausi auttaisi vähentämään odotettavissa olevia irtisanomisia.

Lisäksi KT katsoo, että arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista on liian alhainen. Todellisuudessa palkkakustannusten muutos vastaa vähintään 2,3 prosentin korotusta varhaiskasvatuksen vuosittaisiin henkilöstökustannuksiin.

Jos varhaiskasvatuksen opettajat ja sosionomit eriytetään omiksi ammattiryhmikseen ja näiden kelpoisuusvaatimuksia korotetaan, palkkakustannukset nousevat. Tämä on sivuutettu esityksen taloudellisissa vaikutuksissa.

KT korostaa, että muutoksesta aiheutuva kustannusten nousu tulee korvata kunnille täysimääräisenä.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Canelia Wessman

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2081
Matkapuhelin:
+358 40 517 5178
Sähköposti:
Canelia.Wessman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT