På svenska
Uutinen

Tiedonkeruu opettajista alkaa maaliskuussa

Kysely on valtakunnallinen, ja se tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Kattavan tiedon saaminen on tärkeää, jotta opettajankoulutustarvetta voidaan ennakoida ja opettajien täydennyskoulutusta kehittää.

Lukiolaisia luokkahuoneessa. Kuva: Pixhill.

Tilastokeskus aloittaa opettajatietojen keräämisen maaliskuun alussa.

Tiedonkeruu koskee perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa perus- ja aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa työskenteleviä opettajia. Vuonna 2019  tiedonkeruussa ovat ensimmäistä kertaa mukana myös taiteen perusopetuksen opettajat.

Kyselyllä tuotetaan tietoa muun muassa

  • opettajien kelpoisuuksista
  • opettajakunnan ikärakenteesta
  • opetusryhmien koosta
  • opettajien osallistumisesta täydennyskoulutukseen.

Opettajatiedonkeruu on tehty noin kolmen vuoden välein vuodesta 2002 alkaen. Edellisen kerran tietoja kerättiin 2016.

Tilastokeskus lähestyy oppilaitoksia ja opettajia sähköpostitse

Tilastokeskus on yhteydessä oppilaitoksiin ja opettajiin sähköpostitse. Kyselyn ensimmäinen vaihe osoitetaan oppilaitosten rehtoreille yhteys- ja taustatietokeruuta varten. Toisessa vaiheessa opettajat vastaavat itse heitä koskeviin kysymyksiin.

Kyselyn valmistelussa ovat olleet mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Opetushallitus, KT Kuntatyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Taiteen perusopetusliitto TPO, Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Suomen Rehtorit ja Kuntaliitto.

Kyselyn tulokset julkaistaan Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019 -raportissa.

Muualla verkossa

 

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT