Uutinen

Peruskouluissa siirrytään lähiopetukseen 14. toukokuuta

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa siirrytään takaisin lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Tähän saakka opetusta jatketaan pääosin etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menettelyillä.

Hallitus päätti 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. 

Lähiopetuksen käytännön järjestelyihin ohjeita 

Lähiopetuksen käytännön järjestelyissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä.

Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Etäopetusta ei tarjota enää 14.5 alkaen

Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi tarjota enää opetusta etäopetuksena. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille.

Hallitus käsittelee toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksien purkamista myöhemmin.

Muualla verkossa

Valtioneuvoston sivuilla tiedote 29.4.2020: Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta >

Valtioneuvoston sivuilla: Ohje koulutuksen järjestäjille (pdf) >