På svenska
Uutinen

KT:n tavoittelema TE-henkilöstön virka- ja työehtosopimusten aikaistus toteutui

TE2024-uudistuksen yhteydessä kuntiin valtion palveluksesta siirtyvän henkilöstön virka- ja työehtosopimukset aikaistuvat 1.1.2025 lukien

Kuva: Pixhill.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimusten soveltamisen aikaistuksesta. Samalla KVTES:iin on sovittu joitakin vain siirtyvää henkilöstöä koskevia virka- ja työehtosopimusmääräyksiä. 

Ilman aikaistuista TE-henkilöstö olisi siirtynyt kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimusten piiriin vasta 1.3.2025, mutta nyt he siirtyvät sopimusten piiriin jo 1.1.2025.

Täten TE2024-uudistuksen yhteydessä liikkeen luovutuksella siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia ehtoja liikkeen luovutuksesta eli 1.1.2025 lukien. Valtion virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen siirtyvään henkilöstöön päättyy 31.12.2024, koska heidän palvelussuhteensa valtioon päättyy.

Sopimuksen ovat KT:n lisäksi hyväksyneet Valtion työmarkkinalaitos sekä valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvotelleet pääsopijajärjestöt (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ammattiliitto Pro). Sopimuksella sovittiin määräaikaisista KVTES:n sopimusmääräyksistä. 

 

Määräaikaiset sopimusmääräykset ohjaavat siirtymätilanteessa 

Sovitut määräaikaiset sopimusmääräykset koskevat siirtyvän henkilöstön palkkausta, vuosilomaa, työaikaa ja henkilöstön edustajan irtisanomissuojaa. Määräykset selostetaan tarkemmin pääsopijajärjestöjen kanssa valmisteltavassa lähiaikoina julkaistavassa yleiskirjeessä. 

Sopimuksella on sovittu mm. seuraavista asioista: 

•    Siirtyvän henkilöstön palkka maksetaan aluksi kokonaispalkkana, joka muutetaan KVTES:n palkkausjärjestelmän mukaiseksi palkaksi viimeistään 30.9.2025.

•    Mikäli tehtävän vaativuus alenee olennaisesti, kokonaispalkan tarkastamisajankohta on 1.7.2025 seuraavasta palkanmaksuajankohdasta alkaen. 

•    Työkokemusta ei lasketa uudestaan, vaan henkilöstön osalta hyväksytään valtion palveluksessa 31.12.2024 mennessä hyväksytty työkokemus.  

•    Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan KVTES:n mukaista toimistotyöaikaa ajanjaksolla 1.1.–28.2.2025, minkä jälkeen säännöllinen työaika määräytyy KVTES:n mukaisesti.  

•    Ylimääräisistä säästövapaista on sovittu aikaistuksen ehtona, koska osalla henkilöstöstä vuosilomat lyhenevät heidän siirtyessään KVTES:n soveltamisen piiriin. Vuosilomaluvun 12. pykälässä esitetyn lisäksi siirtyvälle henkilöstölle, jolla ei vielä ole kertynyt 10 vuoden työkokemusta, muodostuu 2–6 ylimääräistä säästövapaata.

•    Valtiolta kuntiin siirtyvälle pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle myönnetään niin sanottu jälkisuoja 30.6.2025 asti yleiskirjeessä tarkemmin kuvattuja ehtoja noudattaen. 

Lisätietoa aikaistuksesta on tarjolla infotilaisuudessa:

•    Työllisyysalueiden valmistelijoille ja kuntien työnantajaedustajille järjestetään yleisinfo asiasta 15.3.2024 klo 8.30–9.30 nimellä TE2024-info työnantajille: Aikaistussopimuksen sisältö ja sopimusmääräykset.  Tilaisuuteen voi ilmoittautua Linja-tunnuksilla KT:n Koulutukset ja tapahtumat- sivustolla>