Uutinen

TE2024-uudistus etenee – Suomeen on muodostumassa 44 työllisyysaluetta

Ministerityöryhmä käsitteli tiistaina 21.11.2023 työllisyysalueiden muodostumista. Työllisyysalueita on muodostumassa Suomeen yhteensä 44. Suurin osa kuntien ilmoittamista alueista täytti lain edellytykset, ja kuuden alueen osalta esitetään poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä.

Kartalle on laitettu karttaneuloja. Kuva: Mostphotos.

Kuntien ilmoittamista työllisyysalueista 31 täytti lain edellyttämän 20 000 henkilön työvoimapohjan sekä laadulliset lisäedellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä alueesta ja työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta. Alueet ovat muodostuneet kuntien omien päätösten mukaisina ja pääsevät jatkamaan valmistelua.

Mahdollisuutta poiketa säädetystä työvoimapohjavaatimuksesta haki yhteensä seitsemän aluetta. Näistä kuuden poikkeuslupahakemuksen arvioidaan täyttävän lain edellytykset ja niitä esitetään valtioneuvostolle hyväksyttäviksi. Alueet ovat:

 • Hanko-Inkoo-Raaseporin työllisyysalue
 • Pietarsaaren työllisyysalue
 • Savonlinnan työllisyysalue
 • Ylä-Savon työllisyysalue
 • Tunturi-Lappi-Pellon työllisyysalue
 • Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue

Valkeakosken kaupungin jättämä poikkeuslupahakemus esitetään hylättäväksi valtioneuvoston päätöksellä ja Valkeakoski liitettäväksi Tampereen seudun työllisyysalueeseen.

Esitykset on tarkoitus käsitellä valtioneuvostossa marraskuun lopussa, minkä jälkeen myös poikkeusluvan saaneet työllisyysalueet pääsevät jatkamaan valmistelua.

Seitsemän aluetta valtion päätöksentekomenettelyyn

Seitsemän työllisyysalueen osalta on käynnistetty valtioneuvoston päätöksentekomenettely työllisyysalueen muodostamiseksi, eli niin kutsuttu perälautamenettely. Valkeakosken lisäksi perälautamenettelyssä mukana ovat:

 • Porvoon työllisyysalue, johon ehdotetaan liitettäväksi Myrskylää
 • Jyväskylän työllisyysalue, johon ehdotetaan liitettäväksi Muurametta
 • Keski-Pohjanmaan työllisyysalue, johon ehdotetaan liitettäväksi Toholampea
 • Raahe-Kalajoki-Ylivieska-Nivalan työllisyysalue, johon ehdotetaan liitettäväksi Oulaista ja Pyhäjärveä
 • Suupohjan työllisyysalue, josta ehdotetaan poistettavaksi Kaskinen sekä Pohjanmaan työllisyysalue, johon Kaskinen sen sijaan ehdotetaan liitettäväksi

Valtioneuvosto päättää työllisyysalueen muodostamisesta tai kunnan kuulumisesta työllisyysalueeseen, jos kunta tai alue ei täytä lainsäädännössä järjestämisvastuulle asetettuja edellytyksiä eikä valtioneuvosto ole myöntänyt sille poikkeuslupaa tai jos kunta jää työllisyysalueen ulkopuolelle.

Päätösten kohteena olevia kuntia kuullaan päätösluonnoksista 28.11.2023–2.2.2024 välisenä aikana. Kuulemisen jälkeen valtioneuvosto tekee päätökset helmikuussa 2024.

Muualla verkossa