Uutinen

Webinaarisarja Uusi tekemisen meininki valmentaa TE 2024 -uudistukseen

TE 2024 -uudistukseen on tarjolla valtakunnallinen webinaarisarja, joka antaa valmiuksia muutosjohtamiseen.

Muutosviestintä

Valtakunnalliset Uusi tekemisen meininki -webinaarit käsittelevät muutosjohtamista, muutosjoustamista, erilaisia organisaatiokulttuureja, verkostoitumista ja yhdessä tekemistä. 

Webinaareja on kolme ja niiden linkit ja sisällöt löytyvät alta. Webinaarien asiantuntijana toimii emeritusprofessori Karl-Erik Michelsen.

Hallintorajat ylittävät organisaatiouudistukset 10.10.2023 KLO 9–11

Miksi hallinnonrajat ylittäviä uudistuksia tehdään? Muutosjoustavuus ja muutosjohtajuus. Webinaarissa pohditaan tulevaisuuskolmion ympärillä, millainen toivottu tulevaisuuskuva on ja miten menneisyyden paino, nykyhetken työntö ja tulevaisuuden imu rakentavat muutosta.

Polkuriippuvuudet voivat luoda vastarintaa, koska asioita on totuttu tekemään jollain tietyllä tavalla. Tästä huolimatta on aika nähdä muutosten mustissa pilvissä kultaiset reunat ja rakentaa uutta tulevaisuutta vaikuttamalla siihen. Valmista mallia toivotun tulevaisuuden tekemiseen ei ole, vaan se pitää rakentaa menneisyyden kokemuksia ja vahvuuksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. 

Osallistumislinkki 10.10. tilaisuuteen >

Erilaisten organisaatiokulttuurien kohtaaminen 31.10.2023 KLO 9–11

Erilaisten organisaatiokulttuurien kohtaamisen merkitys. Miten voimme hyödyntää erilaisuuden voimavaroja parhaiten? Käännetään katse omasta tutusta ja turvallisesta kulttuurista ja annetaan tilaa uudenlaiselle yhteistyölle. Tämä toimii kasvualustana innostavalle, oppivalle ja aikaansaavalle kulttuurille.

Osallistumislinkki 31.10 tilaisuuteen >

Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen 16.11.2023 KLO 9–11

Verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen merkitys yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Modernissa maailmassa verkostoituminen syntyy tiedon jakamisesta ja prosessoimisesta. Tieto muodostaa verkoston ytimen, sillä teknologia mahdollistaa sen näkemisen reaaliajassa.

Osallistumislinkki 16.11. tilaisuuteen >