På svenska
Uutinen

Kolmasosa kuntatyöntekijöistä eläkkeelle vuoteen 2029 mennessä

Kevan uusimman ennusteen mukaan yli 170 000 kuntatyöntekijää jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kunta-alan eläköitymiskehitys kiihtyy lähivuosina nykyisestä jonkin verran.

Eläkkeelle jäävä mies kävelee pois ja heiluttaa kättään. Kuva: Wilfried Pohnke /Pixabay.

Eläköitymisessä on ammattiryhmien välillä isoja eroja. Vanhuuseläkkeelle jäädään eniten opetusalan johtajien, lastenhoidon johtajien, ylilääkärien ja osastonhoitajien ammattiryhmissä.

Eläköityminen vaihtelee myös kuntakoon mukaan: mitä pienempi kunta on, sitä suurempi osuus vakuutetuista on arvion mukaan jäämässä vanhuuseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eläköitymiset uhkaavatkin heikentää kuntien palvelutuotantokykyä erityisesti väestöään menettävillä alueilla.

Ennusteessa on myös alueellisia eroja. Vakuutettujen ikärakenteen vuoksi vanhuuseläköityminen on pienintä Ahvenanmaalla sekä Uudellamaalla ja suurinta Kymenlaaksossa ja Satakunnassa. Keva julkaisee tarkemmat maakuntakohtaiset ennusteet helmikuun puolivälissä.

Työkyvyttömyyseläkkeet pahentavat työvoimapulaa

Erityisen huolestuttavaa eläke-ennusteessa on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien suuri määrä. Lisäksi työttömyyskyvyttömyyseläkkeet kohdentuvat osittain samoille ammattialoille, joissa on jo pulaa työvoimasta. Yksi tällainen ala on hoitoala.

Vuonna 2019 eri hoitajanimikkeillä toimivista jäi vanhuuseläkkeelle 2 100 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 600 henkeä. Seuraavan 10 vuoden aikana vanhuuseläkkeelle arvioidaan hoitoalalta jäävän 29 000 ja työkyvyttömyyseläkkeille 14 000 henkilöä. Pelkästään lähihoitajia ennustetaan jäävän vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle vastaavana aikana yli 18 000 henkilöä.

Täysien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden arvioidaan olevan kaikkein suurinta maatalouslomittajien, kehitysvammaisten hoitajien ja henkilökohtaisten avustajien ammattiryhmissä.

Ennuste mallintaa nykyisen henkilökunnan eläköitymistä

Ennusteessa on tarkasteltu vuoden 2018 lopun työ- ja virkasuhteisten työeläkevakuutettujen eli runsaan 523 000 kuntatyöntekijän arvioitua siirtymistä vanhuus-, osatyökyvyttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeelle vuosina 2020–2039. Työntekijöihin on laskettu mukaan myös erilaisilla vapailla (perhevapaat tms.) olevat henkilöt, eikä lukua siten voi verrata suunnittelussa yleisesti käytettävään henkilötyövuosien määrään.

Ennusteen tarkoitus on mallintaa nimenomaan nykyisen henkilöstön eläköitymistä, eikä tulevaisuudessa työnsä aloittavia uusia työntekijöitä ole tämän johdosta otettu huomioon.

Muualla verkossa