Uutinen

Uudenmaan soten valmistelua jatketaan viiden alueen pohjalta

Uudenmaan sotesta tehdystä selvityksessä ehdotetaan, että tulevaisuudessa neljä itsehallintoaluetta ja Helsingin kaupunki vastaisivat palveluiden järjestämisestä.

Sydänkäyrä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuva: Gerd Altmann / Pixabay.

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt, miten Uudenmaan sote- ja pelastustoimen palvelut voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) kanssa.

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin mahdollista sote-erillisratkaisua koskevassa selvityksessä esitetään, että valmistelua jatketaan mallilla, jossa vastuu palveluista on neljällä itsehallintoalueella ja Helsingin kaupungilla.

Ratkaisussa on otettu huomioon alueelliset erityispiirteet

Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja sekä sen perustuslaillisia reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja.

Uudenmaan kuntien esittämä kuntayhtymäpohjainen ratkaisu todettiin perustuslain ja rahoitusjärjestelmän kannalta ongelmalliseksi. Se olisi ollut myös vaikea sovittaa yhteen valtakunnalliseen ratkaisuun. Nyt esitetty ratkaisu rakentuu kuntien muovaaman aluejaon pohjalle.

Ratkaisussa otetaan huomioon Uudenmaan erityispiirteet.
 
Ehdotuksen mukaan HUS vastaisi lakisääteisesti kiireellisestä, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta ja tämän järjestämiseksi tarpeellisesta muusta erikoissairaanhoidosta. Itsehallintoalueiden ja Helsingin yliopistollisen sairaalan työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa, jonka perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä.

Jatkovalmistelussa selvitetään rahoitusta ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja

Selvityksessä ei arvioitu ratkaisun rahoitusta, koska se ei sisältynyt toimeksiantoon.

Ehdotukset vaativat monelta osin jatkovalmistelua. Jatkovalmistelussa on tärkeää esimerkiksi selvittää, miten ratkaisu vaikuttaisi kuntien talouteen ja kestävän kasvun edellytyksiin Uudellamaalla ja koko maassa. Lainsäädännöllinen toteutus ratkaistaan sote-uudistuksen lainsäädännön kokonaisuuden valmistelun yhteydessä.