På svenska
Uutinen

Työterveyshuollon sopimusten vaikutus hyvinvointialueilla

Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Uudistuksen edellyttämät järjestelyt tulee saattaa valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Yksi keskeisimmistä valmisteltavista asioita on hyvinvointialueen oman henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. Työterveyshuolto ei ole palvelussuhteen ehto. Hyvinvointialueen tulee järjestää työterveyshuoltopalvelut omalle henkilöstölleen työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja huolehtia, että työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma ovat ajan tasalla. 

Työterveyshuollon sopimusten ja velvoitteiden siirtyminen

Hyvinvointialueen on selvitettävä sille voimaanpanolain mukaisesti siirtyvät työterveyshuollon sopimukset ja niistä aiheutuvat velvoitteet. Hyvinvointialue vastaa sille siirtyvistä sopimusvelvoitteista. Muutokset sopimukseen ovat mahdollisia sopimusehtojen ja hankintalain mukaisesti.

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille, kun taas kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle ei koske kunnan omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon sopimuksia. Näistä voidaan sopia myös toisin. Sopimus, joka mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueelle, ei automaattisesti seuraa siirtyvää henkilöstöä eikä sen sisältöä voida sellaisenaan soveltaa henkilöstöön tai sen osaan. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon ja sen sopimuksen mukaisen työterveyshuollon piiriin. 
Kunnissa on tärkeää huolehtia omalle henkilöstölle järjestettävän työterveyshuollon päivittämisestä, kun osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueille.

KT palvelee soteuudistuksessa

KT:n muutostuki-sivustolle on koottu keskeisiä asiakokonaisuuksia sote-uudistukseen ja sen valmisteluun liittyen. KT on laatinut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kanssa muistion (13.5.2022) pääkohdista liittyen työterveyshuollon sopimusten siirtymiseen.

KT:n muutostuen palvelusähköpostiin voi myös lähettää kysymyksiä, joita ei muutostuen verkkosivuilla ole selvitetty. 

  • muutostuki@kt.fi