Uutinen

Ohjeita yhteistoimintaan kuntatyönantajille verkosta

KT:n nettisivuilla on julkaistu Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi -ohjeistus, jossa kerrotaan yhteistoimintaan sekä yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvistä pelisäännöistä ja käytännöistä.

Kokouksen osallistujat ovat kokoontuneet neuvottelupöydän ympärille, jolla on kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Kuva: Eeva Anundi.

Ohjeissa käydään läpi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännökset ja selitetään niitä. Ohjeistusta myös täydennetään ja päivitetään verkkoon tarpeen mukaan.

Työmarkkinalakimies Eeva Nypelö kertoo videolla, työnantajan näkökulmasta yhteistoiminnassa on erityisen tärkeää tunnistaa tilanteet, jotka edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluiden käymistä.

Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi -ohjeistus >