På svenska
Tiedote

Epidemia ajaa kunta-alaa laajoihin lomautuksiin

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöä. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan tähän on tänä vuonna päätymässä noin 65 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Korona aiheuttaa lomautuksia

Yhteensä kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piiriin jää kyselyn perusteella noin 29 400 ihmistä. Jos suuntaus on sama kyselyn ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kuntayhtymissä, todellinen luku voi olla huomattavasti korkeampi.

Lukuun sisältyy lomauttamisen ohella henkilöstö, jonka palkanmaksu aiotaan keskeyttää epidemian perusteella. Henkilömääränä se on lähes 12 000.

Pelkästään heikon taloudellisen tilanteen vuoksi lomautuksiin on tänä vuonna päätymässä vajaat kahdeksan prosenttia vastanneista kuntatyönantajista. Koska koronavirus pahentaa monien kuntien ja kuntayhtymien jo ennestään vaikeaa taloudellista tilannetta, 12 prosenttia vastaajista kertoi lomautustarpeen syntyvän kummastakin syystä.

Lomautusten tarve vaihtelee henkilöstöryhmien kesken

Tarve lomautuksiin tai palkanmaksun keskeyttämiseen tulee ennen muuta kunta-alan töiden väliaikaisesta vähenemisestä. Eniten lomautukset koskevat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöä, koska päiväkoteja ja oppilaitoksia on jouduttu sulkemaan.

Toimet koskevat vahvasti myös hallinnossa ja toimistoissa työskenteleviä sekä muuta avustavaa henkilöstöä. Lomautuksiin ei sen sijaan ole juurikaan tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstössä.

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat, että osa lomautuksista voi kestää pitkään. Keskimääräinen lomautuksen kesto on lähes kuusi viikkoa.

Lomautusten toteuma voi muuttua arvioidusta

KT:n tällä viikolla toteuttamaan kyselyyn vastasi 252 kuntaa ja kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on lähes 290 000 ihmistä, mikä kattaa lähes 70 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

Vain muutama kyselyyn vastannut ei pystynyt arvioimaan lomauttamisen tarvetta.

Sanallisissa vastauksissa useat kunnat ja kuntayhtymät korostivat sitä, että lomautus on viimeinen vaihtoehto. Ensi pyritään selvittämään se, löytyykö korvaavaa työtä. Lomautuksen kestoa on myös erittäin vaikea arvioida, sillä se riippuu siitä, kauanko poikkeusolot jatkuvat ja palveluita on pidettävä suljettuna.

KT:n keräämät luvut perustuvat viime aikojen tilanteesta tehtyihin arvioihin ja voivat sen vuoksi muuttua nopeasti. Osa lomautuksista ei ehkä toteudu, toisaalta niitä voi tulla nyt arvioitua enemmän.


Tiedote julkaistiin 25.3.2020 klo 14. Tämän jälkeen saimme kyselyyn vielä lisää vastauksia, ja niiden perusteella lukuja arvioista on tarkennettu sivuillemme 26.3.2020. Tarkennettujen tietojen perusteella kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piiriin jää jo noin 29 400 ihmistä.

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT