På svenska
Uutinen

Kunta-ammateissa koetaan usein työn imua

Julkisella sektorilla koetaan työn imua yksityistä sektoria useammin ja opetus- ja sote-alalla kaikkein eniten. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja belgialaisen yliopiston laajasta tutkimuksesta.

Hammaslääkäri ja hammashoitaja vastaanotolla asiakkaan kanssa. Kuva: Pixhill.

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Työn imua kokeva työntekijä kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä.

Työterveyslaitos ja KU Leuvenin yliopisto selvittivät tutkimuksessaan, miten erilaiset taustatekijät vaikuttavat työn imun kokemiseen.

Tutkittuja taustatekijöitä olivat muun muassa

  • ikä, sukupuoli, koulutus
  • työsuhteen laatu
  • työaikamuoto, työajan pituus
  • toimiala, sektori, ammattiryhmä 
  • työpaikan koko.

Taustatekijöiden vaikutusta tutkittiin ensimmäistä kertaa väestötasolla ja tutkimuksessa käytettiin laajaa aineistoa. Se kattoi yli 44 000 työntekijän tiedot 35 Euroopan maasta.

Toimiala ja ammatti vaikuttavat työn imun kokemiseen

Opettajien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi johtajat ja asiantuntijat nauttivat työn imusta keskimääräistä useammin.

Julkisella sektorilla työn imua koettiin useammin kuin yksityisellä sektorilla.

Naiset kokivat työn imua useammin kuin miehet eikä ero selittynyt pelkästään toimialaeroilla. Myös yli 60-vuotiailla työn imu on yleisempää kuin nuoremmilla. Työn imua lisäsivät myös vakituinen työsuhde, kokopäivätyö ja korkea koulutusasema.

Tutkimus osoitti, että työn imua koetaan eniten sellaisissa ammateissa ja tehtävissä, joissa on paljon työn voimavaratekijöitä. Opettajan ja sosiaali- ja terveysalan töissä työn merkityksellisyys ylittää sen kuormittavuuden. Sama koskee myös johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviä.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään myös, että työssä ja organisaatiossa olevat voimavarat kuten kehittävä, monipuolinen työ, riittävä itsenäisyys, palaute, hyvä johtaminen ja työpaikan ilmapiiri ovat olennaisimpia työn imun synnyttäjiä.

Työnantajan kannattaa tukea työn imun kokemista

Työn imun tiedetään olevan myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen, hyvään työsuoritukseen ja yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Organisaatioiden kannattaakin kiinnittää huomiota työn imua lisääviin työn voimavaratekijöihin. Se on yhtä tärkeää kuin työnhyvinvointia heikentäviin epäkohtiin puuttuminen.

Perinteisesti organisaatiot reagoivat työhyvinvoinnin kannalta olemassa oleviin epäkohtiin, kun tavoitteena pitäisi myös olla henkilöstön työn imun edistäminen.

Muualla verkossa