På svenska
Uutinen

Opettajarekisteri jättäisi työn ja kustannukset koulutuksen järjestäjille

KT ja koulutuksen järjestäjiä edustavat tahot vastustavat opettajarekisterin perustamista. Keskitetty rekisteri ei toisi yhtään lisää opettajia eikä tukisi opiskelijoiden oppimista.

Opettajatiedonkeruun haasteita on selvitetty opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa hankkeessa. Hankkeen ohjausryhmässä koulutuksen järjestäjiä edustivat Kuntaliitto, KT, Sivistystyönantajat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ja Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO, jotka jättivät 17. joulukuuta yhteisen kannanoton hankkeen selvityshenkilöiden raporttiin.

Opettajatiedonkeruuta koskevan selvityshankkeen ohjausryhmässä olleiden koulutuksen järjestäjien ja työnantajien edustajat pitävät hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä kolmihenkinen selvitysryhmä on saanut selvityksensä opettajatiedonkeruusta ja mahdollisesta opettajarekisteristä valmiiksi. Näin keskustelun on mahdollista siirtyä faktapohjalle.

Selvitys purkaa ansiokkaasti opettajatiedonkeruuseen ja mahdolliseen opettajarekisteriin liittyviä ennakkokäsityksiä. Keskitetty rekisteri ei toisi yhtään lisää opettajia eikä tukisi oppilaiden tai opiskelijoiden oppimista. Rekisterillä ei myöskään olisi vaikutusta opettajien kelpoisuuksiin. Kelpoisuuksista säädetään asetuksella ja koulutusmäärät riippuvat sekä korkeakouluista että valtiosta.

Selvityshenkilöt toteavat, että koulutuksen järjestäjät eivät näe mahdollisesta rekisteristä syntyvän hyötyä omaan toimintaansa. Sen sijaan siitä aiheutuisi lisää hallinnollista työtä.

Uusien tehtävien kustannuksia ei ole arvioitu

Selvityshenkilöt ovat arvioineet mahdollisen opettajarekisterin lisäävän kustannuksia. Valitettavasti taloudelliset arviot jäivät selvityksessä puutteellisiksi. Vaikka selvityshenkilöt myöntävät esittävänsä uusia velvoitteita kunnille ja koulutuksen järjestäjille, ei uusien tehtävien aiheuttamia kustannuksia ole lainkaan arvioitu.

Mikäli asiaa haluttaisiin edistää, on jo lainkin mukaan selvää, että uusista velvoitteista aiheutuvat kustannukset tulee korvata kunnille ja koulutuksen järjestäjille, koulutuksen järjestäjiä edustavien järjestöjen edustajat muistuttavat kannanotossaan.

Julkinen etu rekisteristä jää perustelematta

Laaditussa selvityksessä jää perustelematta, mikä tärkeimmäksi mainittu julkinen etu keskitetyssä rekisterissä olisi. Rekisteristä saatavat mahdolliset hyödyt vaikuttavat syntyviin kustannuksiin nähden pieniltä. Lainsäädäntötyön aloittaminen edellyttäisikin rekisteriin liittyvien asioiden pitkäjänteisempää ja syvällisempää selvittämistä.

Koulutuksen järjestäjät pitävät tärkeänä, että niillä ja muilla halukkailla tahoilla tulee olla mahdollisuus antaa lausunto laaditusta selvityksestä.

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT