På svenska
Uutinen

Uusi Työllisyysrahasto aloittaa toimintansa 1.1.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset, joiden myötä Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto yhdistyvät. Yhdistyminen ei vaikuta Työllisyysrahastolle siirtyviin tehtäviin tai sen rahoitukseen.

Työntekijöitä asiakaspalvelussa

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittivät yksimielisesti kesällä 2017, että Koulutusrahasto ja Työttömyysrahasto yhdistettäisiin.

Uusi Työllisyysrahasto hoitaa vuoden 2019 alusta nykyiset työttömyysvakuutusmaksuihin ja aikuiskoulutusetuuksiin liittyvät palvelut. Työnantajien velvoitteet sekä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin etuusehdot säilyvät ennallaan. Yhdistyminen ei myöskään edellytä toimenpiteitä nykyisiltä asiakkailta.

Työttömyysvakuutusmaksuja maksavat sekä palkansaajat että työnantajat. Esimerkiksi vuonna 2017 työttömyysturvan ansiopäivärahaa maksettiin yhteensä lähes 300 000 henkilölle. Työnantaja-asiakkaita on ollut vuosittain noin 170 000 ja aikuiskoulutusetuuksia saanut vuosittain lähes 50 000 henkilöä.

Yhdistymisen ja tulorekisterin käyttöönoton valmistelu on aloitettu

Uudistuksen tavoitteena luoda vahva ja tehokas rahasto, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin. Uudella Työllisyysrahastolla on myös paremmat edellytykset vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Yhdistymiseen liittyvät käytännön valmistelutyöt on aloitettu siten, että 1.1.2019 rahastojen lakisääteiset tehtävät hoituvat mahdollisimman sujuvasti. Yhdistymisen lisäksi Työllisyysrahasto valmistautuu ottamaan käyttöön myös tulorekisterin, joka tulee vaikuttamaan 1.1.2019 alkaen työttömyysvakuutusmaksuvelvoitteiden hoitoon. Aikuiskoulutusetuuksiin liittyen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2020.

Muualla verkossa