Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningsfonden inleder sin verksamhet 1.1.2019

Republikens president har stadfäst lagändringarna genom vilka Utbildningsfonden och Arbetslöshetsförsäkringsfonden sammanslås. Varken uppgifterna som överförs till Sysselsättningsfonden eller finansierinen av dem påverkas av sammanslagningen.

Työntekijöitä asiakaspalvelussa

Arbetsmarknadens centralorganisationer framförde sommaren 2017 sitt förslag om att förena fonderna.

Den nya Sysselsättningsfonden ska från början av 2019 sköta arbetslöshetsförsäkringsavgifter och vuxenutbildningsstöd. Arbetsgivarnas skyldigheter och förmånsvillkoren för vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendium förblir oförändrade. Sammanslagningen kräver inga åtgärder av de nuvarande kunderna.

Både arbetstagarna och arbetsgivarna betalar arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Till exempel år 2017 fick sammanlagt nästan 300 000 personer inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsgivarkunderna har varit cirka 170 000 per år och nästan 50 000 personer har fått vuxenutbildningsförmåner.

Beredningen av sammanslagningen och införandet av inkomstregistret har inletts

Syftet med sammanslagningen är att skapa en stark och effektiv fond med bättre kundservice. Den nya Sysselsättningsfonden kommer också att ha bättre förutsättningar att reagera på förändringar i omvärlden.

De praktiska förberedelserna inför sammanslagningen har redan inletts så att den nya fonden så smidigt som möjligt kan börja sköta sina lagstadgade uppgifter den 1.12019. Utöver sammanslagningen bereder Sysselsättningsfonden sig på att ta i bruk inkomstregistret, som från och med 1.1.2019 kommer att inverka på skötseln av arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Inkomstregistret ska gälla också vuxenutbildningsförmåner från år 2020.

Mer på webben