På svenska
Uutinen

Poliittiset työtaistelut haittasivat kuntalaisten elämää

Kunta-alan palkansaajajärjestöjen syys- ja lokakuun poliittiset lakot haittasivat selvästi kuntalaisten elämää, ilmenee KT Kuntatyönantajien selvityksistä. Selvityksissä kuntatyönantajilta tiedusteltiin 26.–28.9. ja 22.–23.10. toteutuneiden työtaisteluiden vaikutuksia.

Kuvassa tyytymätön nuori kuntalainen näyttää peukkua alaspäin

Työtaisteluista jälkimmäisen järjesti Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Kuntatyönantajien vastausten mukaan eniten haittaa kunnissa koitui ruokapalveluille muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa. Vastaajista miltei 70 prosenttia oli sitä mieltä, että haittaa kertyi paljon tai erittäin paljon.

Erään keskuskeittiön 5 500 asiakasta kouluissa ja päiväkodeissa jäi ilman lämmintä ruokaa. Tilalle hankittiin kuivamuonaa suoraan kohteisiin, mutta opettajat kieltäytyivät osallistumasta ruoan jakeluun.

Siivoustoimessa lähes 60 prosenttia kuntatyönantajista koki erittäin tai melko paljon haittaa. Liikuntatoimessa luku oli vielä 40 prosenttia, kiinteistötoimessa ja kulttuuritoimessa vähemmän.

Eräässä kunnassa jäi kokonaan hoitamatta päiväkotien, uimahallien ja liikuntapaikkojen puhtauspalvelut. Kuntatyönantajan arvion mukaan lakko vaaransi asiakkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Syyskuun työtaistelu osui sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Syyskuisen poliittisen työtaistelun aikana kunta-alan Superin ja Tehyn henkilöstö oli ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa.

Terveydenhuollossa jouduttiin siirtämään joitakin kiireettömiä leikkauksia ja muita toimenpiteitä, mutta potilasturvallisuus ei vaarantanut. Sosiaalitoimessa oli erityisesti kotihoidossa ja vanhusten palveluissa sijaisten saanti vaikeaa. Osa päiväkodeista jouduttiin sulkemaan normaalia aikaisemmin. Myös vanhemmat joutuivat joustamaan lastensa hakuajoissa.

Esimiehille työvuorojen ja sijaisuuksien järjestäminen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana aiheutti paljon lisätyötä. Vaikeinta oli sijaisten saaminen hoitamaan yllättäviä poissaoloja kuten sairaustapauksia.

Lokakuun lakko kiristi tunnelmia kunta-alalla

Useat kuntatyönantajat kertoivat, että etenkin lokakuinen poliittinen lakko myös kärjisti ilmapiiriä työpaikoilla. Erään vastaajan mukaan JHL:n jäseniltä tuli uhittelua ja asiatonta häirintää muita työntekijöitä kohtaan.

Toisen vastaajan kunnassa erityispiirteenä oli ”JHL:n johdon aggressiivinen viestintä ja lakkovahtitoiminta”. Kolmannessa koettiin JHL:n painostaneen muiden järjestöjen työntekijöitä. Lakon päätyttyä siihen osallistuneet käyttäytyivät negatiivisesti muita kohtaan.

Hankaluuksia koitui myös siitä, että lakkorajoja muutettiin viime tingassa. Myös muiden liittojen työntekijöiden osallistuminen lakkoon selvisi myöhään.

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi