På svenska
Uutinen

Oppilaiden häiritsevää käyttäytymistä voidaan vähentää yksinkertaisilla keinoilla

Tuore erityispedagogiikan väitöstutkimus osoittaa, että positiivisella palautteella voidaan vähentää häiriökäyttäytymistä kouluissa. Tämä onnistuu hyvin nykyolosuhteissa ilman lisäresursseja.

Opettaja ja oppilaat koululuokassa

KM Anne Karhu testasi kokeellisessa yksittäistutkimuksessa kansainvälisesti tutkittua Check in check out! -toimintamallia (CICO) ja sen soveltuvuutta suomalaiseen koulujärjestelmään.

Yksittäistapaustutkimukseen osallistuneiden oppilaiden käytös muuttui selkeästi myönteiseen suuntaan ja häiritsevä käyttäytyminen väheni. CICO-tuki otettiin kouluilla hyvin vastaan ja tuen järjestämiseen osallistuneet opettajat, koulunkäynninohjaajat, oppilaat ja huoltajat kokivat toimintamallin varsin luontevaksi tavaksi tukea oppilasta.

CICO-menetelmä on konkreettinen, yksinkertaisiin käyttäytymispsykologisiin periaatteisiin tukeutuva toimintamalli toivotun käyttäytymisen opettamiseen. Keskeistä mallissa on se, että ongelmalliseksi koettu käyttäytyminen otetaan reilusti puheeksi ja käyttäytymiselle asetetaan yhteiset tavoitteet. Lisäksi koulussa lisätään aikuisten läsnäoloa ja positiivisia arkikohtaamisia.

Tuen järjestäminen onnistuu ilman lisäresursseja

Tukitoimien järjestämissä puhuttavat usein resurssit ja erityisesti niiden puute. Tutkimuksessa esitellyssä tukemisen tavassa resurssit löytyivät tutkimuskouluista ilman erityisiä järjestelyjä. Tuen järjestäminen vei tietysti jonkin verran opettajien ja ohjaajien työaikaa, mutta tuen antaminen onnistui muun koulutyön ohessa eikä se muuttanut lukujärjestyksiä merkittävästi.

Väitöstutkimus myös osoitti, että oppilaat, joilla oli melko vaikeitakin käyttäytymisen ongelmia, voivat menestyä tavallisessa koulussa. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 80 prosentilla oli erikoissairaanhoidossa diagnosoitu tarkkaavuuden erityisvaikeus ADHD. Ongelmien ratkaisu ei siis aina edellytä, että oppilas siirtyy erityisluokalle.

Tutkimus tehtiin ProKoulu-hankkeen tutkimuskouluilla, joissa oli kiinnitetty erityistä huomiota vahvan käyttäytymisen yleisen tuen rakentamiseen koko kouluyhteisön voimin.

Muualla verkossa

  • Anne Karhun erityispedagogiikan väitöskirja Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea on julkaistu sarjassa Jyväskylä Dissertations numerona 6, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7522-7 PDF. Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa >