På svenska
Uutinen

Kuntajohtajilla hyvät valmiudet muutosjohtamiseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan sote- ja maakuntauudistus ei ole vaikuttanut merkittävästi kuntajohtajien työhyvinvointiin. He kokevat sekä omat että organisaationsa muutosvalmiudet hyviksi.

Mies puvussa ja kravaatissa

Tulokset ilmenevät Kevan, Kuntaliiton ja Suomen Kuntajohtajat ry:n yhdessä tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuntajohtajien työhyvinvointia.

Puolet kyselyyn vastanneista kuntajohtajista arvioi, ettei keskustelu käynnissä olevasta sote- ja maakuntauudistuksesta vaikuta omaan työhyvinvointiin mitenkään. Lähes kolmasosa kuitenkin koki käynnissä olevan keskustelun vaikuttavan kielteisesti.

Tutkimuksen mukaan kuntajohtajat ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä ja pitävät työkykyänsä hyvänä.

Johtajasopimuksiin ollaan tyytyväisiä

Tutkimuksesta selviää myös, että lähes jokaiselle kyselyyn vastanneelle on laadittu johtajasopimus ja myös kehityskeskustelut ovat yleistyneet.

Johtajasopimuksen sisältöön ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä, vaikka osa arvioi, ettei työstä saatava korvaus vastaa sen vaativuutta. Myös tapa, jolla palkkaa ja virkasuhteen etuja tarkistetaan, kaipaa kehittämistä.

Yli puolet harkinnut alan vaihtoa

Kuntajohtajat eivät ole huolissaan työnsä jatkumisesta, mutta silti puolella vastaajista on vaihtoehtoja tai suunnitelmia nykyisen työn loppumisen varalle. Myös alanvaihtoa on harkinnut aikaisempaa useampi. Vaihtoehtoisia suunnitelmia on eniten nuorilla, alle 40-vuotiailla kuntajohtajilla.

Tulos kertoo myös siitä, että kuntajohtajina on yhä enemmän ihmisiä, jotka näkevät itsensä johtamisen ammattilaisina. Tällöin on hyvä siirtyä sektorilta toiselle ja näin vahvistaa johtamisosaamistaan.

Kunnissa tarvitaan toimintaohjeet uhkailu- ja häirintätapausten varalle

Vuoden 2018 tutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran kuntajohtajien kokemasta uhkailusta ja häirinnästä. Vastaajista noin 40 prosenttia ilmoitti kokeneensa työssään uhkailua tai häirintää.

Kunnissa tarvitaankin toimintaohjeet uhkailu- ja häirintätapausten varalle sekä myös koulutusta häirintään puuttumiseen. Uhkailusta ja häirinnästä on myös hyvä keskustella enemmän sekä työpaikoilla että julkisuudessa.

Muualla verkossa