På svenska
Tiedote

Kunta-alan osapuolet selvittävät yhdessä työn murrosta

KT Kuntatyönantajat sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ovat päättäneet ryhtyä valmistelemaan työn murroksen käsittelyä ja pitkäjänteistä seurantaa kunta-alalla.

Kaksi henkilöä käytävällä

Työskentelyn tarkoitus on rakentaa työn murroksesta yhteinen kuva ja vahvempi tietopohja, jota hyödynnetään kehitettäessä kunta-alaa ja sen työmarkkinoita. Jatkossa sama tavoite koskee myös tulevia maakuntatyöpaikkoja, mikäli niitä koskevat lakiuudistukset hyväksytään.

Seurannassa on tarkoitus keskittyä työn muutosten tarkasteluun kunta-alan ammateissa, toimialoilla ja työpaikoilla ja hyödyntää muiden toimialojen ja maiden kokemuksia. Paino on työn murrokseen liittyvän kehittämisen ja tutkimuksen tarkastelussa, jota täydennetään tilastoilla, selvityksillä ja tapaamisilla. Toteutus alkaa viimeistään 2019 alussa.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat pitkään tehneet yhteistyötä työelämän kehittämiseksi ja palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi. Käynnissä on muun muassa yhteinen kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämishanke Kunteko2020.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana edistämässä ja tukemassa työn ja sen organisointitapojen kehittämistä kuntatyöpaikoilla ja parantamassa kunta-alan arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että tuloksellisesti toimivat ja kehittyvät julkiset palvelut säilyvät edelleen suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin ytimessä.

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat, 040 547 7710
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, JHL/JAU, 040 702 4772
Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Jyty/JAU, 0400 537 756
Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO, 040 568 2798
Puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer/Koho, 050 527 5085
Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehy/Koho, 040 8210028

 

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT