På svenska
Tiedote

KT kannattaa yhä neuvotteluja työmarkkinamallista

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää äärimmäisen tärkeänä, että työmarkkinamallista sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken.

Markku Jalonen.

Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Pääministeri Petteri Orpo oli perjantaina 8.3. kutsunut KT:n ja muut keskeiset työmarkkinajärjestöt Kesärantaan keskustelemaan Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä. Tilaisuudessa keskusteltiin myös muista hallitusohjelman työmarkkinakysymyksistä. Pääministeri vetosi järjestöihin, jotta nämä käynnistäisivät sopijaosapuolten väliset neuvottelut yhteisestä työmarkkinamallista, joka korvaisi hallitusohjelmaan perustuvan asiaa koskevan lakivalmistelun.

Tilaisuuteen osallistunut KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen tukee pääministeri Orpon esitystä ja perusteita keskeisten sopijaosapuolten neuvottelujen käynnistämiseksi.

– Suomen työmarkkinamallia ja siihen kiinteästi liittyvää työriitojen sovittelujärjestelmää koskevat asiat ovat koko työmarkkinajärjestelmän toimivuuden kannalta perustavanlaatuisia ydinkysymyksiä, joihin nimenomaan työmarkkinaosapuolten täytyy pyrkiä löytämään yhteinen näkemys, korostaa Jalonen.

Jalonen vetoaa kaikkiin osapuoliin poliittisten lakkojen välttämiseksi ja neuvottelupöytään palaamiseksi.

– Kriisiytyneessä työmarkkinatilanteessa ja vakavien poliittisten lakkojen pitkittyessä tarvittaisiin nyt jossakin asiassa päänavaus yhteisille neuvotteluille ja sovun hakemiselle. KT on joka tapauksessa valmis käynnistämään neuvottelut työmarkkinamallista myös vain niiden kesken, jotka ovat halukkaita tulemaan neuvottelupöytään, sanoo Jalonen.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT