Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunsektorns parter utreder tillsammans förändringar i arbetslivet

KT Kommunarbetsgivarna har tillsammans med Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo beslutat att börja bereda en behandling och långsiktig uppföljning av förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn.

Kaksi henkilöä käytävällä

Syftet med arbetet är att skapa en gemensam bild av arbetslivsförändringarna och en stadigare kunskapsbas som kan utnyttjas vid utvecklingen av kommunsektorn och dess arbetsmarknad. Framöver gäller samma ambition även för de kommande arbetsplatserna inom landskapen, om de lagreformer som gäller dem godkänns.

Uppföljningen är tänkt att fokusera på en granskning av förändringarna i arbetet inom kommunala yrken, verksamhetsområden och arbetsplatser och att utnyttja erfarenheter från andra verksamhetsområden och länder. Tyngdpunkten ligger på en granskning av utvecklingen och forskningen gällande förändringar i arbetslivet, och denna granskning kompletteras med statistik, utredningar och sammankomster. Arbetet inleds senast i början av 2019.

KT och huvudavtalsorganisationerna har redan länge samarbetat kring arbetslivsutveckling och en förbättring av serviceresultaten. Bland annat pågår ett gemensamt projekt för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, Kunteko2020.

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter vill på ett aktivt sätt främja och stödja utvecklingen av arbetet och hur det organiseras på de kommunala arbetsplatserna samt förbättra kommunsektorns status och verksamhetsförutsättningar. Målet är att de offentliga tjänsterna som fungerar och utvecklas framgångsrikt fortsättningsvis ska förbli en del av kärnan i det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd.

Närmare upplysningar

Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, KT Kommunarbetsgivarna, 040 547 7710
Päivi Niemi-Laine, ordförande för JHL/JAU, 040 702 4772
Maija Pihlajamäki, ordförande för Jyty/JAU, 0400 537 756
Maria Löfgren, verksamhetsledare, FOSU, 040 568 2798
Silja Paavola, ordförande för SuPer/KoHo, 050 527 5085
Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy/KoHo, 040 8210028

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT