På svenska
Uutinen

Etähoitopalvelut täydentävät terveydenhuollon palveluvalikoimaa

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia tuottaa palveluita uusilla tavoilla. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on pilotoinut terveydenhuollossa etävastaanottoa, jonka asiakkaat ovat ottaneet vastaan hyvin.

Kaksi lääkäriä tietokoneella

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kokeilun tavoitteena on ollut tutkia sähköisten palvelujen vaikutusta

  • asioinnin helppouteen
  • hoidon saatavuuteen
  • ammattilaisten ja asiakkaiden arjen helpottamiseen
  • terveydenhuollon resurssien hyödyntämiseen.

Pöytyän MunKlinikka-palvelussa asiakas on yhteydessä terveyskeskukseen chat- tai videoyhteyden välityksellä. Palvelun tietoturvasta on huolehdittu niin, että asiakas tunnistautuu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiiilivarmenteella. Palvelussa on myös voinut varata sähköisesti uusia vastaanottoaikoja.

Kolme neljäsosaa palvelua käyttäneistä asiakkaista on kokenut etäpalvelun hyödylliseksi.

Vaihtoehtoinen palvelukanava on parantanut haja-asutusalueiden palveluita

Kolme viidesosaa kokeiluun osallistuneista asiakkaista oli sitä mieltä, että etäpalvelun käyttö poisti tarpeen käydä terveyskeskuksessa paikan päällä tai soittaa sinne.

Etähoitopalvelu toimiikin usein käynti- ja puhelinasioinnin rinnalla vaihtoehtoisena palvelukanavana ja osana palvelukokonaisuutta. Palvelua antavat samat tutut terveydenhuollon ammattilaiset.

Kokeiluun osallistuneet ammattilaiset puolestaan kokivat, että etähoitopalvelu tukee perinteistä toimintamallia ja tekee mahdolliseksi yksilöllisistä tarpeista lähtevien hoitopolkujen rakentamisen asiakkaille.

Pilotti on myös parantanut terveyspalveluita haja-asutusalueilla, joissa etäisyydet voivat olla pitkiä.

Lisäksi uusi palvelu saattaa laskea kynnystä hoitoon hakeutumiselle tilanteissa, jolloin asiakas ei syystä tai toisesta hakeutuisi vastaanotolle, vaikka se olisi tarpeen.

Pilotista saadut tulokset ovat niin kannustavia, että palvelua on tarkoitus kehittää edelleen ja sen käyttöä laajentaa vähitellen. Seuraavaksi etähoitopalvelu otetaan käyttöön kotihoidossa ja palvelutaloissa.