Uutinen

Johtamisen merkitys korostuu sote- ja maakuntauudistuksessa

Laajassa tutkimusohjelmassa on selvitetty uudistusten valmistelua ja niiden vaikutuksia monipuolisesti. Tutkimusten tulokset on tiivistetty kahdeksaksi johtopäätökseksi, joissa korostuvat sekä johtamisen että henkilöstön osallistumisen tärkeys.

Johtamisen ja henkilöstön merkitys muutoksissa

Suomen Kuntaliiton koordinoima ARTTU2-tutkimusohjelma toteutettiin vuosina 2014–2018, ja se koostui useista osaprojekteista. KT Kuntatyönantajat toteutti Vaasan yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa projektin, jossa tutkittiin henkilöstöä strategisena resurssina.

Ohjelmassa oli mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka muodostavat edustavan otoksen koko maasta. Tutkimuksissa selvitettiin muun muassa, miten uudistukset ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

Tutkimusohjelmassa julkaistujen lähes 40 tutkimusraportin tieto on tiivistetty kahdeksaksi sote- ja maakuntauudistusta koskevaksi johtopäätökseksi.

Uudistuksia on vaikea toteuttaa yhdellä mallilla

ARTTU2-tutkimukset osoittavat selvästi, että uudistuksia on vaikea toteuttaa yhdellä malilla, sillä kunnat ja maakunnat ovat erilaisia ja eriytyvät koko ajan lisää. Esimerkiksi sote-kustannuksiin vaikuttavat sekä kuntalaisten palvelutarpeet että palveluiden järjestämistavat.

Huomattava osa kuntien ja maakuntien tuloista on sidoksissa asukaslukuun, vaikka kustannuksiin vaikuttavat monet muutkin tekijät. Väestön määrän ja rakenteen muutos tuo tulevaisuudessa ongelmia kuntien ja maakuntien talouteen.

Henkilöstö on tärkeä voimavara muutosten toteuttamisessa

Tutkimuksista voi myös päätellä, että onnistuminen muutosten johtamisessa tulee ratkaisemaan, kuinka hyvin uudistusten tuoma kehittämispotentiaali saadaan käyttöön. Selkeätä johtajuutta tarvitaan paitsi arjen työssä, myös uudistusten läpiviennissä.

Henkilöstön johtamisessa on tärkeä kiinnittää huomiota osaamisen tukemiseen, työn sujumisen edellytysten ja työn imun vahvistamiseen sekä voimaannuttavien henkilöstökäytäntöjen ja ihmislähtöisen esimiestyön samanaikaiseen kehittämiseen.

Muualla verkossa

ARTTU2-ohjelman johtamista ja henkilöstöjohtamista käsitteleviä tutkimusraportteja Kuntaliiton nettisivuilla

Kuntaliiton tiedote