På svenska
Uutinen

Luottamusmiehet tyytyväisiä yhteistyöhön työnantajien kanssa

Akavan luottamusmiesbarometrin mukaan luottamusmiesten ja työnantajien yhteistyö toimii hyvin. Hyvät neuvottelusuhteet luovat myös edellytykset paikalliselle sopimiselle.

Neuvottelusuhteet ja paikallinen sopiminen

Toimiva yhteistyö henkilöstöedustajien ja työnantajan välillä hyödyttää koko työpaikkaa. Kyselyyn vastanneista julkisen sektorin akavalaisista luottamusmiehistä 77 prosenttia ja yksityisen sektorin luottamusmiehistä 70 prosenttia kertoivat neuvottelusuhteiden työantajan kanssa toimivan hyvin.

Perusta luottamukselle ja paikalliselle sopimiselle rakentuu virka- ja työehtosopimuksista. Lisäksi työlainsäädäntö raamittaa yhteistyötä ja sopimista.

Kunta-alan sopimukset tarjoavat hyvät edellytykset paikalliselle sopimiselle

KT:n neuvottelupäällikkö Sari Ojanen muistuttaa, että kunta-alan sopimukset tarjoavat kaikkein laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ja kannustaa siihen, sillä paikalliset olosuhteet tunnetaan parhaiten työpaikoilla.

Akavan luottamusmiesbarometrin mukaan sopimustulkintoihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet jonkin verran. Julkisilla aloilla luottamusmiehiä työllistävät erityisesti työntekijöiden palkkaukseen ja työaikoihin liittyvät kysymykset. Olennaista kuitenkin on, että neuvottelusuhteet työpaikoilla näyttävät toimivan.