På svenska
Tiedote

KT on valmis neuvottelemaan keinoista työllisyyden parantamiseksi

Hallitus on päättänyt nostaa työllisyystavoitetta 80 000 henkilöön ja lykkää tavoitteen toteutumisen aikataulua vuosikymmenen loppuun saakka.

Lapsi kiipeää vanhemman tukemana puunrunkoa pitkin. Kuva: VisionPic .net palvelusta Pexels.

– Korkeampi työllisyysasteen tavoitetaso on välttämätöntä hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi, mutta aikataulu venyy liian pitkälle ja monet päätökset jäivät vielä vajaaksi, toteaa KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
 
Työllisyyden parantamiseen tähtäävissä toimissa hallitus otti askelia eteenpäin erityisesti yksilöllisen työnhaun mallin osalta ja siinä, että työvoimapalveluiden henkilöstöä ja palkkatukea lisätään. 

Hallitus päätti siirtää neuvottelut ikääntyneiden työllisyydestä ja työttömyysturvan lisäpäivien rajoittamisesta työmarkkinajärjestöille. Työmarkkinajärjestöillä on nyt vuorostaan tulosvastuu yrittää ratkaisua hallituksen asettamin reunaehdoin. 

– KT on valmis ottamaan haasteen vastaan, kun kutsu neuvotteluihin käy. Työttömyysturvan lisäpäivien poistamisen ehtona eivät voi olla sellaiset keinot, jotka käytännössä nostavat työnantajien työllistämiskynnystä ja vesittävät työllistämisvaikutukset, Jalonen korostaa. 

– On myös perusteltua tarkastella nykyisen työttömyysturvajärjestelmän kannustavuutta osana nyt käynnistyvää työmarkkinajärjestöjen neuvotteluprosessia. 
Kunta-alan työmarkkinasopimukset mahdollistavat jo nykyisellään laajan paikallisen toisin sopimisen.

– Paikallista sopimista pitää hyödyntää työpaikkojen turvaamisessa, Jalonen muistuttaa.

Osana hallituksen työllisyystoimia varhaiskasvatusmaksuja alennetaan.  – Tämä pitää kompensoida täysimääräisesti kunnille, Jalonen vaatii.

Valtion koronatuki on välttämätöntä

On myönteistä, että valtion taloudellinen tuki kunnille ja kuntayhtymille on ensi vuonna mittaluokaltaan suunnilleen samaa tasoa kuin tänä vuonna ja että syntyneeseen hoitovelan purkamiseen osoitetaan lisävaroja.

Valtion tuesta huolimatta kuntatalouden jo ennestään vaikea tilanne jatkuu. Kunnat joutuvat eri keinoin sopeuttamaan työvoimakustannuksia ja talouttaan ensi vuonna. 

Selkeä pettymys on, ettei hallituksen talousarvioesitykseen sisälly päätöstä kilpailukykysopimuksen yhteydessä leikatun valtionosuuden palautuksesta kunnille, vaikka työajat lyhenivät uusissa kunta-alan sopimuksissa kiky-sopimusta edeltävälle tasolle.

 – On välttämätöntä, että valtio korvaa koronaepidemiaan liittyvät testaus- ja muut kulut kunnille ja sairaanhoitopiireille, muistuttaa Jalonen. 

KT on myös vaatinut kannanotoissaan, että kunnille annettujen lisätehtävien rahoitus päätetään realististen kustannuslaskelmien pohjalta ja että kunnille syntyvät kustannukset katetaan täysimääräisesti.


Lisätietoja:

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, p. 040 547 7710

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT