På svenska
Uutinen

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun esitetään pienennystä kikyn mukaisesti

Työttömyysvakuutusmaksujen tasaamista palkansaajien ja työnantajien kesken jatketaan kilpailukykysopimuksen perusteella. Maksujen kokonaismäärää ehdotetaan myös alennettavaksi vuodelle 2018.

Työnantajamaksut

Hallitus esittää kilpailukykysopimuksessa (kiky) sovitun mukaisesti, että palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostettaisiin 0,40 prosenttiyksikköä ja työnantajan maksu pienenisi saman verran.

Lisäksi hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärään 0,20 prosenttiyksikön vähennystä niin, että palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua alennetaan 0,10 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus pienenisi vastaavasti saman verran.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Käytännössä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousisi 0,30 prosenttiyksikköä vuoden 2017 tasosta 0,40 prosenttiyksikön sijasta.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,90 prosenttia palkasta.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,65 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 083 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 2,60 prosenttia palkasta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan kalenterivuodeksi.