Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås sänkas i enlighet med konkurrenskraftsavtalet

Utjämningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna mellan arbetsgivarna och löntagarna fortsätter med stöd av konkurrenskraftsavtalet. Det föreslås också att den totala arbetspensionspremien sänks för år 2018.

Työnantajamaksut

Regeringen föreslår i enlighet med konkurrenskraftsavtalet att löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie höjs med 0,40 procentenheter och att arbetsgivarnas premie minskar lika mycket.

Dessutom föreslår regeringen en minskning av hela arbetslöshetsförsäkringspremien med totalt 0,20 procentenheter så att löntagarnas premie sänks med 0,10 procentenheter och arbetsgivarnas andel minskas med lika mycket.

Förslaget hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och ska behandlas i samband med den.

I praktiken skulle löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie höjas med 0,30 procentenheter i stället för 0,40 procentenheter jämfört med nivån för 2017.

Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie skulle vara 1,90 procent av lönen.

Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie skulle vara 0,65 procent av lönen när lönesumman är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen skulle arbetslöshetsförsäkringspremien vara 2,60 procent.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs per kalenderår.