På svenska
Uutinen

Työnantajien kannattaa hakea perhevapaakorvaukset Kelalta

Työnantajat voivat saada Kelalta perhevapaakorvausta. Toistaiseksi uutta korvausta on haettu vähän.

Perhevapaakorvaukset työnantajille Kelalta

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta.

Edellytyksenä 2 500 euron suuruisen korvauksen saamiselle on se, että työnantaja maksaa äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan ajalta palkkaa vähintään kuukauden.
 
Työnantaja voi saada korvausta perhevapaista, joissa ensimmäinen äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on maksettu 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Hakuaikaa vielä jäljellä

Ensimmäisillä perhevapaakorvaukseen oikeutetuilla työnantajilla on vielä hakuaikaa jäljellä.

Korvauksen hakemiseen on aikaa 6 kuukautta vanhempainpäivärahakauden jälkeen eli käytännössä hakuaika on sama kuin vuosilomakustannuskorvauksella.

Perhevapaakorvauksen ja vuosilomakustannuskorvauksen voikin hakea samaan aikaan.

Kela on varautunut korvaamaan työnantajille noin 30 000 äidin perhevapaista aiheutuneita kustannuksia vuosittain. Touko-lokakuussa Kela on ratkaissut noin 4 000 perhevapaakorvaushakemusta.

Muualla verkossa