Suomeksi
Nyhet

Arbetsgivare, ansök om familjeledighetsersättning hos FPA!

Arbetsgivare kan få familjeledighetsersättning hos FPA. Hittills har rätt få arbetsgivare ansökt om ersättningen.

Perhevapaakorvaukset työnantajille Kelalta

Den nya förmånen kompenserar arbetsgivare för kostnader som uppstår till följd av kvinnliga anställdas familjeledighet.

Förutsättningen för att få kompensationen på 2500 euro är att arbetsgivaren betalar minst en månads lön under moderskapsledigheten eller föräldraledigheten för en adoptivmamma.

Arbetsgivaren kan få ersättning för föräldraledigheter där den första moderskapspenningen eller föräldrapenningen för adoptivmor betalats 1.4.2017 eller senare.

Gott om tid att ansöka om förmånen

De första arbetsgivarna med rätt att söka ersättning har fortfarande tid på sig att lämna in ansökan.

Man har sex månader på sig att söka ersättning efter att föräldrapenningsperioden upphört, i praktiken lika länge som för semesterkostnadsersättningen.

Man kan ansöka om bägge ersättningarna samtidigt.

FPA har berett sig på att kompensera cirka 30 000 mödrars föräldraledigheter per år.  I maj–oktober har FPA avgjort cirka 4 000 ansökningar om familjeledighetsersättning.