Uutinen

Kuntatyönantajien oltava kilpailukykyisiä yksityisen sektorin kanssa

KT:n mukaan kunta-alan työvoimakustannusten kilpailukykyisyyttä on edelleen parannettava, jotta kustannukset pysyvät yksityiseen sektoriin verrattuna vertailukelpoisella tasolla. Nykyään kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten piirissä tehty työ on peräti 7-8 prosenttia yksityisellä puolella tehtyä kalliimpaa, väittää Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tuore analyysi Onko kuntatyö kallista?

Sopimusten erot johtuvat muun muassa kunta-alan pidemmistä lomista ja lyhyemmistä työajoista. KT pyrki vaikuttamaan julkisen sektorin pitkiin lomiin viime vuonna solmitussa kilpailukykysopimuksessa.

EVA:n analyysin mukaan toinen suuri syy kunta-alan työn kalleuteen löytyy yksityistä sektoria korkeammasta työnantajan eläkemaksusta. KT:n mukaan kuntatyönantajien eläkemaksuja tulee edelleen alentaa. Kuntatyönantajilta on viime vuosina peritty satoja miljoonia euroja yli todellisen eläkemenon.

EVA:n päätelmien mukaan kunnille kertyy eläkemaksuista ja työsuhteen ehdoista vuosittain yli 1,5 miljardin euron ylimääräinen kustannustaakka. Se on kunnille merkittävä kilpailuhaitta.

Analyysi perustuu eläkemaksujen ja työehtojen vertailun lisäksi palkkatilastoihin. Mukana on kuusi ammattiryhmää: lähihoitajat, sairaanhoitajat, siivoojat, huoltomiehet, lastentarhanopettajat ja luokanopettajat.

KT:n tilastojen mukaan opetus- sekä sosiaali- ja terveysaloilla kunta-alan palvelusuhteen ehdot eivät juuri eroa yksityisen puolen ehdoista, vaikka esimerkiksi sairaanhoitajien palkkojen kustannustaso on korkeampi yksityisellä sektorilla.

EVA:n laskelmat eroavat muutamin kohdin KT:n tiedoista. Esimerkiksi kiinteistöhuollossa todellinen tehty työaika on julkisella ja yksityisellä puolella samankaltainen sopimuseroista huolimatta. Kyse on työajan tasausjärjestelmästä.