Uutinen

Kuntatyönantaja-lehti 3/2021 ilmestynyt: Sote-palvelujen monenlaiset rakenteet

Kuntatyönantaja-lehdessä 3/2021 esitellään nykyisiä ratkaisuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisessä. Lehdessä kerrotaan myös, milloin rekrytoidaan virkaan ja miten yleistä osa-aikatyön tekeminen on kuntasektorilla.

Kuntatyönantaja-lehti 3/2021

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen mukaan Kuopiossa ei ole harkittu muuta vaihtoehtoa kuin tuottaa sote-palvelut itse. Saarinen arvelee, että sote-uudistuksen jälkeen jatkuisivat melko samanlaisina, koska Kuopio on alueellaan niin iso toimija.

Laitila on yksi Varsinais-Suomen monista pienistä sote-järjestäjistä. Sote-uudistus voi muuttaa paljon. Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus on huolissaan palveluverkon säilymisestä. Laitilassa on hajanainen palvelurakenne, mutta se on nähty enemmin vahvuutena kuin heikkoutena.

Saarijärvellä sote-palvelut järjestetään naapurikuntien kanssa yhdessä omistetun liikelaitos Saarikan tuottamina palveluina. Jos sote-uudistus toteutuu nyt ehdotetussa muodossa, se tarkoittaa sote-kuntayhtymän ja liikelaitoksen purkautumista, kertoo vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo.

Kemissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista noin puolet on ulkoistettu. Somaattinen hoito on kokonaan ulkoistettu lukuun ottamatta ensihoitoa. Kaupunki tuottaa loput terveyspalvelut ja sairaanhoitopiiri psykiatrisen erikoissairaanhoidon. Ulkoistuksien takana oli kaupunginjohtaja Matti Ruotsalaisen mukaan palvelujen kustannusrakenne ja vaikeus saada pätevää henkilöstöä. 

Soten tulo ei järisytä

Keskipohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite järjestää ja tuottaa sekä sosiaali- ja terveyshuollon perus- ja erikoispalvelut. Palveluita tarjotaan myös sopimuskunnille ja osajäsenkunnalle. Sote-uudistuksen toteutuessa pelastajat tulisivat mukaan toimintaan. Kaikki muu on jo valmiina, kertoo toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää ja tuottaa alueen erikoissairaanhoidon palvelut 15 jäsenkunnalleen ja myös perusterveydenhuollon palvelut Enontekiössä ja Muoniossa. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokelan mukaan sote-uudistuksen kanssa pystytään elämään. Lapissa haasteena on palvelujen tehokas tuottaminen pitkien välimatkojen vuoksi.

Terveys- ja hyvinvointialan koulutuksella vetovoimaa

Tilastojen valossa terveys- ja hyvinvointiala on edelleen vetovoimainen koulutusala ammattikorkeakouluissa. Hakijamäärä kasvoi tänä vuonna edellisiin vuosiin verrattuna. Sekä ensisijaisten että kaikkien hakijoiden määrä kasvoi verrattuna aiempien vuosien määriin.

Osa-aikatyö yleistynyt lääkäreillä

Kuntasektorilla osa-aikatyötä teki vuonna 2020 lähes 14 prosenttia henkilöstöstä.  Osa-aikatyötä tehdään eniten nuorimmissa ja vanhemmissa ikäryhmissä. Yleisintä sen tekeminen on lääkäreillä.  Harvinaisinta se on teknisten sopimusalalla ja opettajilla. 

Virka varattu julkisen vallan käyttöön

Kunta-alan henkilöstöstä vain joka neljäs on enää virkasuhteinen. Virkasuhteen käyttöalaa on kavennettu kunnallislain muutoksilla 1995 tai 2003. Mikäli tehtävään sisältyy vähäisessäkin määrin julkisen vallan käyttöä, palvelussuhteinen on rekrytoitava virkaan.

Kuntatyönantaja-lehti 3/2021 verkossa