På svenska
Uutinen

KT:n valtuuskunta hyväksyi ensimmäiset yritysjäsenet

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n valtuuskunta on 21.10. hyväksynyt ensimmäiset yritykset KT:n jäseniksi. Uusia jäseniä ovat Järvi-Suomen Terveys Oy ja Pohjois-Suomen Leikkaus Oy. Kumpikin yritys tuottaa terveysalan palveluja.

Kuva Valtuuskunnan kokousta

– Ensimmäisten yritysjäsenten liittyminen KT:n jäseniksi on historiallinen tapaus. Toivotamme uudet yritysjäsenet lämpimästi tervetulleiksi laajenevan KT:n edunvalvonnan ja työnantajapalvelujen piiriin, toteaa toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Päätös uusien yritysjäsenten hyväksymisestä perustuu heinäkuun alussa voimaan tulleeseen lakiin kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajatoiminnan järjestämisestä. Sen mukaan KT:n jäsenyhteisöitä ovat kunnat ja hyvinvointialueet sekä kuntayhtymät ja hyvinvointiyhtymät, mutta lisäksi jäseneksi voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä yrityksiä, säätiöitä ja osuuskuntia.

Yritys voi olla KT:n yritysjaoston jäsen, kun yksi tai useampi KT:n jäsenyhteisö omistaa enemmistön yhtiön osakekannasta. Myös säätiön tai osuuskunnan on oltava jäsenyhteisön määräysvallassa. Jos yhtiön enemmistöomistus on jäsenyhteisöjen hallinnassa, yhtiön työntekijöiden enemmistön on pitänyt olla jäsenyhteisön palveluksessa välittömästi ennen osakeyhtiön tai muun yhteisön perustamista.

Yritysjaosto järjestäytyy loppuvuodesta

KT:n yritysjaoston ensimmäinen edustajakokous pidetään loppuvuodesta 2021. Kokouksessa päätetään jaoston työjärjestyksestä ja edustajien valinnasta. 
Hakeutuminen yritysjaostoon käynnistyy ilmoittamalla kiinnostuksesta sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)kt.fi . Tulevaisuudessa sähköinen hakemuslomake löytyy KT:n verkkosivuilta.

Yritysjaoston jäsenyhteisöiltä ei peritä jäsenmaksua vuonna 2022. KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voidaan kuitenkin periä kohtuullinen korvaus. 

Vuoden 2023 alusta maksuosuus määräytyy kunkin jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan. Vuodesta 2023 alkaen uusi jäsenyhteisö suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan maksun vain niiltä kuukausilta, joina se on ollut jäsenyhteisö. 

Nykyiset sopimukset toiminnan pohjana

Yritysjaoston jäsenyhteisöissä sovelletaan 28.2.2022 asti nykyisiä kunta-alan työehtosopimuksia. Oppilaitoksiin sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimusta ja Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta.

Maaliskuusta 2022 eteenpäin sovellettavien työehtosopimusten neuvottelut käydään alkuvuodesta 2022. Tulevien sopimusten sisällöt ja soveltamisalat selviävät tarkemmin neuvottelujen jälkeen.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT