Uutinen

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin voi nyt hakea

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on avannut haun alueellisten kokeilujen toteuttamiseksi vuosina 2017–2018. Tavoitteena on kehittää hallintorajat ylittävä toimintamalli työvoima- ja yrityspalveluille.

Kokeiluihin tulee hakea toukokuun loppuun mennessä.

Kokeiluissa valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin TE-toimistot on lakkautettu ja työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Palvelutuotannosta huolehtisivat tuolloin pääsääntöisesti kunnat sekä yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Kokeiluissa voi painottaa eri asiakasryhmiä, kuten maahanmuuttajia, nuoria, osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä sekä yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Kokeiluissa luodaan perustaa kunnan työllistämistoimien uudistamiselle ja yhteistyön kehittämiselle paitsi elinkeinotoimen myös maakunnan vastuulle siirtyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Muualla verkossa