På svenska
Tiedote

Työmarkkinamallia koskevat keskustelut käynnistyivät

Työnantajien ja palkansaajien edustajat käynnistivät tänään perjantaina keskustelut vientivetoisen työmarkkinamallin kehittämisestä. Keskustelut kutsuivat koolle työnantajaliitot Kaupan liitto, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta, Teknologiateollisuuden työnantajat sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen (keks.) ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Tuomas Aarto (oik.) osallistuivat työnantajaliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen neuvotteluihin uudesta työmarkkinamallista Helsingissä 24. marraskuuta 2023. Kuva: STT Lehtikuva.

Kuva: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen (keks.) ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Tuomas Aarto (oik.) osallistuivat työnantajaliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen keskusteluihi uudesta työmarkkinamallista Helsingissä 24. marraskuuta 2023. Kuva: Seppo Samuli / STT Lehtikuva.

Keskusteluprosessin käynnistämisen taustalla on työministeri Arto Satosen marraskuun alkupuolella pidetyssä seminaarissa esittämä toivomus työehtosopimuksia solmiville liitoille aloittaa keskustelut kansantaloutta vahvistavasta ja työllisyyttä edistävästä sopimisen mallista.
 
Tänään käynnistyneissä keskusteluissa käytiin läpi työmarkkinamallin nykytila sekä keskusteltiin alustavasti sen kehittämistarpeista. Lisäksi sovittiin prosessin läpivientiin liittyvistä käytännön asioista. Keskusteluita jatketaan ensi viikolla.
 
Ensimmäinen tapaaminen oli työnantajaliittojen edustajien mukaan rakentava ja osallistujat toivat esiin näkemyksiään siitä, millainen tulevaisuuden työmarkkinamallin tulisi olla. Jatkossa näkemyksiä on tarkoitus konkretisoida mahdollisimman nopeassa aikataulussa. 
 
Palkansaajapuolelta mukana on viisi SAK:n, neljä STTK:n ja neljä Akavan nimeämää edustajaa. 
 
Tavoitteena on, että tieto prosessin lopputuloksesta olisi työministerin käytettävissä tammikuun alkupuolella. Työministeri on ilmoittanut kutsuvansa työmarkkinaosapuolet koolle käymään läpi palautetta, joka on saatu sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämistä koskevalla lausuntokierroksella. Lausuntoaika asiassa päättyy 8.1.2024.
 
Lisätiedot:

  • Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto ry, 0400 406 088 
  • Minna Etu-Seppälä, työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry, 040 778 0182 
  • Markku Jalonen, toimitusjohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, 040 547 7710
  • Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry, 040152 0073 
  • Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, 040 833 9577

 Keskusteluiden kokoonpano:
 
Työnantajat:
 
Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto ry
Minna Etu-Seppälä, työmarkkinajohtaja, Kemianteollisuus ry
Markku Jalonen, toimitusjohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry
Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos
 
Palkansaajat:
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK: 

Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto
Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK
Ismo Kokko, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT 
Kimmo Palonen, puheenjohtaja, Rakennusliitto
Annika Rönni-Sällinen, puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM
 
Akava:

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN
Samu Salo, varapuheenjohtaja, Ylemmät Toimihenkilöt YTN (ensimmäisessä kokouksessa sijaisena Riku Salokannel, varapuheenjohtaja, YTN)
Katarina Murto, puheenjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Mari Keturi, toiminnanjohtaja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy
Jorma Malinen, puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Silja Paavola, puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Jonna Voima, puheenjohtaja, Ammattiliitto Jyty