På svenska
Uutinen

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu annettava kaikille kunnille

TE-palvelut eli julkiset työvoima- ja yrityspalvelut ollaan siirtämässä kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. KT kannattaa asiasta annettua lakiluonnosta ja esittää lisäksi, että kaikille kunnille annetaan palveluiden järjestämismahdollisuus. Myös palveluiden rahoitus on turvattava ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu varmistettava.

Hallituksen esitys laista TE-palvelujen uudistamiseksi on annettu lokakuussa 2022. KT kannattaa järjestämisvastuun siirtoa kunnille, mutta esittää lakisesitykseen muutoksia ja tarkennuksia, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

– Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu on annettava kaikille kunnille ja työvoimapalvelujen järjestämistä koskevista rajoituksista on luovuttava, toteaa KT:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Tötterman.

– Lainsäädännön on oltava riittävän väljä, jotta se mahdollistaa kuntien itsehallinnon. Nyt esitetty malli rajoittaa suurten kaupunkien mahdollisuuksia tarjota itsenäisesti työvoimapalveluja, ja toisaalta se myös estää tarkoituksenmukaisen yhteistyön kuntien kesken. Työmarkkinoiden toimivuus ja eri asiakasryhmien palvelutarpeet otetaan parhaiten huomioon paikallisella tasolla, Tötterman jatkaa.

Henkilöstön tasapuolinen kohtelu on varmistettava

Henkilöstön tasapuolinen kohtelu on kriittinen menestystekijä muutoksessa. KT pitääkin erityisen tärkeänä, että henkilöstön tasapuolinen kohtelu on muutostilanteessa mahdollista.

Uudistuksessa henkilöstöä siirtyy kuntien palvelukseen liikkeen luovutuksella. Tällaisella menettelyllä turvataan se, että siirtyvän henkilöstön asema säilyy ennallaan.
Siirtyvälle henkilöstölle ei pidä säätää vastaanottavien kuntien henkilöstöä parempia työehtoja. Kuntien on saatava riittävän ajoissa siirtyvää henkilöstöä koskevat sekä uudistuksen toimenpanossa tarvittavat oleelliset tiedot, jotta henkilösiirroissa onnistutaan.

Siirtyviin tehtäviin on saatava täysimääräinen rahoitus

KT pitää tärkeänä, että valtio korvaa työvoimapalveluiden siirrosta aiheutuvat todelliset kustannukset kokonaisuudessaan kunnille. Uudistuksesta aiheutuu todennäköisiä lisäkustannuksia, jotka liittyvät ICT-muutoksiin ja palkkauksen yhteensovittamiseen.

KT ehdottaa, että rahoituksen riittävyydestä ja sen jakoperusteiden tarkistamisesta annetaan erillismääräys ja rahoitusta tarkistetaan ennen 1.1.2027. Lisäksi KT ehdottaa, että kun työttömyysturvan rahoitusvastuun siirtyminen korvataan kunnille, lasketaan korvaus vähinään kahden vuoden keskiarvosta.

TE-2024-uudistuksen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa siirtämällä työvoima- ja yrityspalvelut lähemmäksi työnantajia ja asiakkaita.

Muualla verkossa

Patrik Tötterman

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2246
Matkapuhelin:
+358 50 496 9133
Sähköposti:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT