På svenska
Uutinen

KT perusti työllisyyden edistämisen työnantajaverkoston

KT tukee työnantajia TE-palvelut 2024 -uudistuksessa. KT:n muutostukeen kuuluu lainsäädäntöön vaikuttamista ja sidosryhmäyhteistyötä.

Piirroskuva ihmisistä keskustelemassa pöydän ja tietokoneiden ääressä.

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Muutos on massiivinen. Samalla arviolta yli 4000 henkilötyövuotta käsittävä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kunnille ja kuntayhtymille.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä muutoksen tueksi valtakunnallisen tuki- ja ohjausrakenteen. Lisäksi muutoksen läpiviemistä tuetaan vuosina 2023–2024 valtion ja kuntien yhteisesti laatimalla toimeenpano-ohjelmalla. 

KT on myös mukana laatimassa toimenpanon tuen käsikirjaa, joka laaditaan verkostomaisesti. KT toimii kuntatyönantajien edunvalvojana pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja tuomalla esille kuntatyönantajille tärkeitä teemoja uudistuksen valmisteluryhmissä, sidosryhmäyhteistyössä ja viestinnässä. 

Tukea TE24-uudistuksen muutos- ja henkilöstöjohtamiseen

Muutoksen tueksi KT on perustanut Työllisyyden edistämisen työnantajaverkoston. Verkosto perustettiin 23. helmikuuta.

Verkosto herätti runsaasti kiinnostusta. Heti ensimmäiseen verkossa pidettyyn kokoontumiseen tuli yli 160 ilmoittautumista.

– TEM:n tukirakenne tarjoaa valmistelun kannalta hyvän tiedollisen pohjan moniin uudistuksen kannalta keskeisiin asioihin. Yksin tämä ei kuitenkaan riitä. Uudessa verkostossa tarjotaan tukea niille, jotka kunnissa johtavat uudistuksen toimeenpanoa ja työnantajina vastaanottavat valtiolta siirtyvän henkilöstön, KT:n työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Patrik Tötterman sanoo.

Patrik Tötterman

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2246
Matkapuhelin:
+358 50 496 9133
Sähköposti:
Patrik.Totterman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT