På svenska
Uutinen

Kaikkien kuntien on käytävä yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin ne päättävät työllisyysalueistaan

Vaikka odotettavissa ei ole irtisanomisia, yhteistoimintaneuvottelut pitää käydä, koska TE-uudistuksella on vaikutuksia henkilöstöön.

Kolme henkilöä pitää sesiten palaveria sähköpöydän ympärillä. Kuva: Unsplash.

Kuntien on käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin ne tekevät päätöksiä siitä, millä tavoin ne tulevat järjestämään työllisyyspalvelut TE-uudistuksessa.

TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa, joten työllisyysalueiden valmistelu pitää aloittaa kunnissa mahdollisimman pian. Alueisiin liittyvät suunnitelmat on esitettävä ministeriölle lokakuun loppuun mennessä. 
 
– Kuntien aloittaessa uudistukseen liittyvän työllisyysalueen valmistelun, on mahdollisimman pian käynnistettävä myös henkilöstön kanssa käytävät yhteistoimintaneuvottelut.  Yhteistoimintamenettely on saatettava päätökseen ennen kunnallisten toimielimien päätöksiä työllisyysalueen muodostamisesta, KT:n neuvottelujohtaja Anne Kiiski kertoo. 

Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi työllisyysalueen muodostamisen perusteet, erilaiset vaihtoehdot työllisyyspalveluiden järjestämiselle sekä niiden vaikutukset henkilöstöön. Työnantajan on neuvoteltava valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

”Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan on annettava henkilöstölle asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Tiedot on annettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi”, Kiiski sanoo. 

Kiiski muistuttaa, että TE-uudistuksen edetessä lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käytävä valmistelun eri vaiheissa ennen päätöksentekoa. 

– Todennäköisesti kunnissa on käytävä useita yhteistoimintaneuvotteluja ennen uudistuksen toteuttamista. Hyvän henkilöstöpolitiikan mukaisesti henkilöstölle on tarjottava tietoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin myös muilla tavoin, Kiiski sanoo. 

Tukea muutokseen saa liittymällä Linjassa mukaan KT:n Työllisyyden edistämisen työnantajaverkostoon. 

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT